Петък, 25 Септември 2020

Петък, 15 Май 2020 17:49

ВАС сезира Конституционния съд за одържавяването на хазартния бизнес

В искането се напомня, че хазартната дейност не е част от изрично изброените в Конституцията сфери на обществените отношения, в които може да бъде установяван държавен монопол. "Нито хазартната дейност, нито части от нея са посочени в конституционната разпоредба", се казва в мотивите.

 

Висшият адвокатски съвет внесе в Конституционния съд искане да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за хазарта, с които бе одържавен лотарийният бизнес, и текстове от Закона за банковата несъстоятелност, съобщава lex.bg.

Делото за Закона за хазарта е свързано с текстовете, с които през февруари лотарийните игри на практика станаха държавен монопол - лицензите на операторите бяха отнети, продажбата на талони бе преустановена, а те бяха задължени да изплатят печалбите. По-късно свързаната с обвиняемия бизнесмен Васил Божков "Ню геймс" поиска да бъде обявена в несъстоятелност и така спечелилите от търкане на билетчета още не са получили печалбите си.

Искът е срещу разпоредбите, с които беше въведена забрана друг освен Българския спортен тотализатор да организира лотарийни игри. Адвокатурата изтъква, че в чл. 18, ал. 4 на Конституцията изрично са посочени сферите на обществените отношения, в които може да бъде установен държавен монопол - жп транспорт, национални пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производство на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.

"Нито хазартната дейност, нито части от нея са посочени в конституционната разпоредба", се казва в мотивите. Адвокатурата заявява, че промените противоречат на правото на свободна стопанска инициатива, и изтъква, че е необходима правна сигурност, последователност, предвидимост и стабилност на законодателните решения.

Winbet - истинската тръпка от победата! (18+)

Висшият адвокатски съвет е на мнение, че е нарушен и чл. 19, ал. 2 от Конституцията, свързан с икономиката и свободната стопанска инициатива. Според съвета промените в Закона за хазарта не само залагат неравни условия, а и "изрично ощетяващи условия спрямо дружествата, които разполагат с лиценз за организиране на хазартни игри и са собственост на частноправни субекти", като има предвид неравнопоставеност с Държавния спортен тотализатор. Адвокатурата е на мнение, че е погазено и гарантираното от Конституцията право на собственост, с което са ощетени не само лотарийните компании, но и физическите лица, включително спечелилите от организираните към онзи момент игри.

Делото в Конституционния съд е разпределено на проф. Атанас Семов.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар