Събота, 06 Юни 2020

Четвъртък, 14 Март 2019 13:55

Мнозинството в парламента прие Закона за концесиите

Окончателните промени улесняват концесията на Летище София

Депутатите от управляващата коалиция и ДПС приеха окончателните промени в Закона за концесиите, улесняващи концесията на Летище „София“. Измененията бяха внесени от Министерски съвет.

Промените са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет и засягат основно концесията на Летище "София".

С новите изменения се ограничава възможността за преразглеждане на концесията, както и вероятността концесионерът да съди държавата.

От БСП заявиха, че промените са в ущърб на българската държава за сметка на бъдещия концесионер. Страната ни ще се принуди да плати огромни неустойки, ако реши да прекрати концесионния договор, разкриват социалистите.

Друга важна промяна е отпадането на точка, която касае недействителността на концесионния договор. Според нея концесионния договор няма да е недействителен, ако не отговаря на българското законодателство. Става въпрос за точка 6 на параграф 17, която гласи: „Концесионният договор е недействителен, когато съдържанието му не съответства на минималното съдържания на концесионния договор, определен от този закон или противоречащи на други изисквания на този закона. С предложените промени всеки един от участващите в групата икономически оператори ще отговаря солидарно, съгласно ресурса, който е предоставил за участие в правната форма за концесията.

Съгласно текстовете с концесионния договор се определя участващите в групата икономически оператори отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него. Ще се вземат предвид характерът, размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество. Конкретизират се и текстовете за разрешаването на спорове като се елиминират възможностите за противоречиво тълкуване.

Някои от текстовете са свързани с обявлението за провеждане на повторна процедура. Законът  предвижда независимо дали концесията е със или без трансграничен интерес, да се попълва електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на националния концесионен регистър.

По предложение на председателя на Правна комисия Данаил Кирилов остават досега действащите разпоредби, свързани с подсъдността. „Оставаме подсъдността, каквато е съобразно последните изменения на АПК. Това означава, че като първа инстанция ще се произнасят административните съдилища, а ВАС ще бъде касационна инстанция. Като такава ще има възможността да уеднаквява практиката на по-долните административни съдилища“, обясни депутатът от ГЕРБ. Според Кирилов с това би могло да се справи Административния съд.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар