Понеделник, 26 Август 2019
Четвъртък, 25 Април 2019 14:28

Салатите - фрашкани с бактерии и нитрати

Нитрати има в 17% от листните зеленчуци, колиформи в - 89% и Escherichia сoli в 61%, предупреждават "Активни потребители"

 Изследване на Асоциация "Активни потребители" за замърсяване на листните зеленчуци, продавани в България, установи наличие на нитрати в 17%, колиформи в 89% и Escherichia сoli в 61% от салатите, пише "Сега".

Асоциацията е направила изследването, като е закупила 18 продукта от няколко големи търговски вериги и четири общински пазара: салати, включително "Айсберг", и зелен лук. Зеленчуците са били в пликове и доставени същия ден в лаборатория. 

Tри от изследваните марули са били с измерено количество на нитрати от 5 гр/кг. Това е малко над максимално допустимото и не представлява сериозен риск за здравето на потребителите. Въпреки това наличието на наднормени нитрати не трябва да се пренебрегва, казват от асоциацията.

При 16 продукта (89%) се откриват колиформи. При 11 (61%) се установяват и E. сoli . Всички зеленчуци с E. сoli са замърсени и с колиформи. В единствената салата тип "Айсберг", която се продава в цяла опаковка, не се откриват бактерии.

Резултатът е тревожен и показва, че пресните листни зеленчуци, независимо от обектите, в които се продават, са с висока честота на замърсяване с бактерии. Източник на колиформите обикновено е почвата и поливната вода.

Присъствието им в марулите вероятно е вследствие на лошото почистване и недостатъчното измиване. За разлика от колиформите, източник на E. сoli е фекално замърсяване. То може да стане от внасяне на органична тор, манипулации със замърсено оборудване, източник може да е персоналът или пък неправилно съхранение.

От Асоциация "Активни потребители" препоръчват:

Не купувайте зеленчуци със загнили или със силно избелели, изсъхнали или нахапани листа;

Избягвайте марулите, зацапани с пръст. Това най-малкото е свидетелство за немарливост;

Измивайте листните зеленчуци с течаща вода листо по листо;

Отстранявайте всички видими следи от почвени частици, хранителен субстрат и насекомите, които понякога се крият между листата;

Освен измиването салатите може да бъдат накисвани в питейна вода. Така се отмиват част от нитратите и бактериите. За по-добър ефект към водата може да добавяте киселина – оцет или лимонов сок. Те подкиселяват средата и убиват повечето бактерии и вируси.

Оставете коментар