Събота, 04 Април 2020

Сряда, 06 Ноември 2019 10:19

Парламентът прие процедурни правила за избор на председател и членове на Антикорупционната комисия

"За" правилата гласуваха 150 народни представители, "против" - 0 и "въздържали се" - 3, с което те бяха приети

Антикорупционният закон гласи, че Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима други членове.

За председател на Комисията се избира български гражданин с високи професионални и нравствени качества, който има висше юридическо образование и най-малко 10 години юридически стаж.

Процедурни правила предвижда предложенията за кандидати и председател на КПКОНПИ да правят от народни представители и да се внасят в писмена форма чрез деловодството но на Народното събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 14-дневен срок.

Изслушването на кандидатите се провежда на открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

Winbet - победата е на върха на пръстите! (18+)

Според правилата кандидатите се проверяват за принадлежност към разузнавателните служби на Българската народна армия и Държавна сигурност. Изборът се извършва от парламента. Съгласно правилата гласуването ще се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът получил най-много гласове „за“.

В случаите, когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове правилата предвиждат да се проведе повторно гласуване, в което да участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

Ако и при повторното никой от тях не получи необходимите гласове, парламентът приеме решение за откриване на нова процедура за избор.

Източник: Епицентър

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар