Петък, 18 Септември 2020

Събота, 21 Март 2020 17:12

Петър Пунчев: Виждат се вече първите средносрочни и дългосрочни промени, които днешната истерия ще узакони

Много неща, които в хаоса експериментираме днес, ще се закрепят след кризата като коронавирус в алвеолите на бял дроб

На хоризонта, при това не чак толкова далече, се виждат вече първите средносрочни и дългосрочни промени, които днешната истерия ще узакони.

Да, много неща, които в хаоса експериментираме днес, ще се закрепят след кризата като коронавирус в алвеолите на бял дроб.

Със сигурност ще се промени основната характеристика на работното място на човека. Ще се променят решително трудовоправните отношения. Ще се ускори развитието на екологично чисти, енергоспестяващи действия във всички области, ще намалее ролята на китайските производители, защото много от фирмите няма да могат да разчитат във времена на световна криза. Много производства ще се върнат в големите държави, близо до пазара си.

Значителни, но не знам точно какви промени, ще настъпят в авиопревозите.

Национализацията, която вече започна в някои области с изкупуването на дяловете на закъсалите гиганти, в това число и в авиопревозите, ще остане част от живота ни значително по-дълго, отколкото сме си мислили.

Ще се хвърлят повече пари за здраве, болници, лекари, апаратура, ще се промени концепцията за доболничната и болничната помощ.

Това неизбежно ще наложи заделянето на по-големи средства за образование.

Ще се подобри значително, за добро или зло, работата на полицията, проследяването, ролята на органите за сигурност в борбата срещу престъпността.

Всичко това ще даде сериозно отражение в охранителната и застрахователната дейност.

За някое време печалбарството, по-скоро стремежът то да бъде "вся и всьо" във всяка дейност, ще отстъпи на разсъжденията за това как да бъдат намалени фаталните драстични разлики в обществата ни.

Изобщо, най-малкото за втори път в живота си, след радикалните промени от 1989 година, живеем в изключителни времена, които няма никога да се повторят буквално.

Петър Пунчев, фейсбук

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар