Четвъртък, 27 Юни 2019
Четвъртък, 11 Октомври 2018 10:07

Кипърска офшорка и фирма за перилни препарати са взели близо 700 хиляди лв. за неработещия регистър на асансьорите

Близо 700 хиляди лева европейски средства са похарчени за електронен регистър на асансьорите, но онлайн платформата и мобилното приложение към нея не работят. По тази причина  Държавната агенция за технически надзор (ДАМТН), чийто принципал е Министерството на икономиката, започва вътрешна проверка за неработещия регистър.

Още преди три години aгенцията е платила близо 700 хиляди лева на изпълнителите на обществените поръчки за регистър и уеб приложение към него. 

Две са обществени поръчки, проведени от техническия надзор, на обща стойност 646 хиляди лева с ДДС.

По първата са платени 286 хиляди лева с ДДС. Парите са получени преди 3 години.

Малко след това се провежда и втора поръчка – за уеб приложение  на стойност 360 хиляди лева с ДДС. И двете към момента не функционират.

Петима са кандидатите за създаване на регистъра. Търга печели фирмата „Инфосистемс Интернешънъл”. Според юристи, запознати с поръчката, техническият надзор сключва договор с изпълнител, който има неясен собственик. „Като едноличен собственик на капитала е офшорна компания, регистрирана в Кипър”, казва адвокатът Александър Тонев. 

Фирмата получава 286 хиляди лева с ДДС, осигурени от оперативна програма „Административен капацитет”.

Според разследване на bTV на адреса на „Инфосистемс Интернешънъл”, фирмата изготвила регистъра, се оказва, че техен офис няма, по телефона от фирмата отказат коментар.  

Кандидатите по втората обществена поръчка са 6 – приложението трябва да бъде използвано в реално време при инспекциите на техническия надзор. Победител е „Евро проект Партнърс”.

„Самото дружество е регистрирано няколко месеца преди обявяване на обществената поръчка, т.е. февруари 2015 г. – през август 2015 г. е обявена обществената поръчка, тоест то е било едно стартиращо дружество с 20 лева капитал. Сами можете да предположите колко има опит в изпълнението на такива проекти”, казва адвокат Тонев.

Година след получаване на парите по проекта дружеството сменя името и предмета си на дейност. Преквалифицира се във фирма за производство и доставка на перилни препарати. На адреса, където би трябвало да се помещава фирмата, изготвила мобилното приложение към регистъра, също няма никой. Поръчките са проведени, когато шеф на техническия надзор е Стефан Цанков. Той твърди, че търговете са били прозрачни. „Нали не ме карате да нося отговорност за институция, в която нямам нищо общо 2 години и половина след като съм я напуснал”, заявява Цанков пред bTV. 

И за двете поръчки няма заложено изискване спечелилите да поддържат системите и след изработването им.  

Припомняме, че само през тази година броят на инцидентите с асансьори се увеличава три пъти – според официалната статистика. Най-честата причина са авариралите асансьори. А регистърът колко са съоръженията с повишена опасност и кога те са проверявани последно, не функционира.

Държавната агенция за технически надзор реши да създаде електронен регистър на съоръженията с повишена опасност след инцидента преди четири години с Мария Ваклинова, която оцеля по чудо, след като пада с асансьор от деветия етаж на бл. 115 на ул. "Академик Георги Бончев"  в София. В кабината заедно с нея е била и съседка, която загива на място.

В края на 2015 г. официално от техническия надзор обявиха, че онлайн платформата работи и е достъпна за всички на сайта на агенцията. Към днешна дата това не е така.

Според Николай Маринков – главен секретар на Българската асансьорна асоциация, електронният регистър никога не е функционирал. „Никой не го е използвал, за никакви цели, никаква функция не е изпълнил и дори държавата и държавната агенция се чудеше в началото на тази година как този регистър да го използва и какво да прави с него”.

Само за един месец жертвите на асансьори са две: вчера в Кърджали възрастен мъж пропадна в асансьорна шахта и загина на място, преди 3 седмици в асансьор в Кюстендил почина дете.

Свързани статии (по етикет)

 • Четвъртък, 11 Октомври 2018 10:07
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: "Приказка за стълбата" (асансьора) от Христо Смирненски

  — Кой си ти? — попита го Дяволът...

  — Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя. О, колко е грозна земята и колко са нещастни хората!

  Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати юмруци. Той стоеше пред стълбата — висока стълба от бял мрамор с розови жилки. Погледът му бе стрелнат в далечината, дето като мътни вълни на придошла река шумяха сивите тълпи на мизерията. Те се вълнуваха, кипваха мигом, вдигаха гора от сухи черни ръце, гръм от негодувание и яростни викове разлюляваха въздуха и ехото замираше бавно, тържествено като далечни топовни гърмежи. Тълпите растяха, идеха в облаци жълт прах, отделни силуети все по-ясно и по-ясно се изрязваха на общия сив фон. Идеше някакъв старец, приведен ниско доземи, сякаш търсеше изгубената си младост. За дрипавата му дреха се държеше босоного момиченце, и гледаше високата стълба с кротки, сини като метличина очи. Гледаше и се усмихваше. А след тях идеха все одрипели, сиви, сухи фигури и в хор пееха протегната, погребална песен. Някой остро свиреше с уста, друг, пъхнал ръце в джобовете, се смееше високо, дрезгаво, а в очите му гореше безумие.

  — Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци ми са братя. О, колко грозна е земята и колко са нещастни хората! О, вие там горе, вие...

  Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати в закана юмруци.

  — Вие мразите ония горе? — попита дяволът и лукаво се приведе към момъка.

  — О, аз ще отмъстя на тия принцове и князе. Жестоко ще им отмъстя зарад братята ми, зарад моите братя, които имат лица, жълти като пясък, които стенат по-зловещо от декемврийските виелици! Виж голите им кървави меса, чуй стоновете им! Аз ще отмъстя за тях! Пусни ме!

  Дяволът се усмихна:

  — Аз съм страж на ония горе и без подкуп няма да ги предам.

  — Аз нямам злато, аз нямам нищо с което да те подкупя... Аз съм беден, дрипав юноша... Но аз съм готов да сложа главата си.

  Дяволът пак се усмихна:

  — О, не, аз не искам толкоз много! Дай ми ти само слуха си!

  — Слуха си? С удоволствие... Нека никога нищо не чуя, нека...

  — Ти пак ще чуваш! — успокои го Дяволът и му стори път. — Мини!

  Момъкът се затече, наведнъж прекрачи три стъпала, но косматата ръка на Дявола го дръпна:

  — Стига! Спри да чуеш как стенат там доле твоите братя!

  Момъкът спря и се вслуша:

  — Странно, защо те започнаха изведнъж да пеят весело и тъй безгрижно да се смеят?... — И той пак се затече.

  Дяволът пак го спря:

  — За да минеш още три стъпала, аз искам очите ти!

  Момъкът отчаяно махна ръка.

  — Но тогава аз няма да мога да виждам нито своите братя, нито тия, на които отивам да отмъстя!

  Дяволът:

  — Ти пак ще виждаш... Аз ще ти дам други, много по-хубави очи!

  Момъкът мина още три стъпала и се вгледа надоле. Дяволът му напомни:

  — Виж голите им кървави меса.

  — Боже мой! Та това е тъй странно; кога успяха да се облекат толкоз хубаво! А вместо кървави рани те са обкичени с чудно алени рози!

  През всеки три стъпала Дяволът взимаше своя малък откуп. Но момъкът вървеше, той даваше с готовност всичко, стига да стигне там и да отмъсти на тия тлъсти князе и принцове! Ето едно стъпало, само още едно стъпало, и той ще бъде горе! Той ще отмъсти зарад братята си!

  — Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци...

  — Млади момко, едно стъпало още! Само още едно стъпало, и ти ще отмъстиш. Но аз винаги за това стъпало вземам двоен откуп: дай ми сърцето и паметта си.

  Момъкът махна ръка:

  — Сърцето ли? Не! Това е много жестоко!

  Дяволът се засмя гърлесто, авторитетно:

  — Аз не съм толкова жесток. Аз ще ти дам в замяна златно сърце и нова памет! Ако не приемеш, ти никога няма да минеш туй стъпало, никога няма да отмъстиш за братята си — тия, които имат лица като пясък и стенат по-зловещо от декемврийските виелици.

  Юношата погледна зелените иронични очи на Дявола:

  — Но аз ще бъда най-нещастният. Ти ми взимаш всичко човешко.

  — Напротив — най-щастливият!... Но? Съгласен ли си: само сърцето и паметта си.

  Момъкът се замисли, черна сянка легна на лицето му, по сбръчканото чело се отрониха мътни капки пот, той гневно сви юмруци и процеди през зъби:

  — Да бъде! Вземи ги!

  ...И като лятна буря, гневен и сърдит, разветрил черни коси, той мина последното стъпало. Той беше вече най-горе. И изведнъж в лицето му грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и юмруците му се отпуснаха. Той погледна пируващите князе, погледна доле, дето ревеше и проклинаше сивата дрипава тълпа. Погледна, но нито един мускул не трепна по лицето му: то бе светло, весело, доволно. Той виждаше доле празнично облечени тълпи, стоновете бяха вече химни.

  — Кой си ти? — дрезгаво и лукаво го попита Дяволът.

  — Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О, колко красива е земята и колко са щастливи хората!

 • Четвъртък, 11 Октомври 2018 10:07
  Махат „перките“ от "Граф Игнатиев" заради зачестилите инциденти

  Това обаче ще стане, когато се проучат всички възможности за смяната им, уточни Фандъкова

 • Четвъртък, 11 Октомври 2018 10:07
  3-годишно момиченце е извадено от пропадналия асансьор

  Асансьорът е паднал от втория етаж на ниво "-1"

Оставете коментар