Бюджет 2021: Разходите повече от приходите, дефицитът е 3,9%

  Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми   Правителството публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2021-2023 г., която представлява мотивите към законопроекта. АСБП за периода 2021-2023 г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, фискалните цели и приоритети … Продължете с четенето на Бюджет 2021: Разходите повече от приходите, дефицитът е 3,9%