Училищата преминават онлайн по предложение на директора след разрешение на министъра

BIG5ТЕМИ ОТ ДЕНЯУчилищата преминават онлайн по предложение на директора след разрешение на министъра

В момента има 3 училища, които са преминали към електронно обучение по предложение на областните координационни щабове

Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние след разрешение от министъра на образованието по предложение на ръководителите на образователните институции, предвижда нова заповед на Министерството на образованието и науката, съобщава БНР.

Министър Красимир Вълчев заяви: „Това не отменя отговорността за централно управление на кризата, но в момента все още подходът, политиката ни е да има максимум присъствено обучение. Това предполага да се действа локално, да не се взема вземат централно решение. Училищата не могат да бъдат и не трябва да бъдат първа жертва на страховете и психозата ни“.
В момента има 3 училища, които са преминали към електронно обучение по предложение на областните координационни щабове- 2 в Търговище и 1 в Габрово. Според министър Вълчев, няма предпоставки за обявяване на учебната година за нулева, дори при влошаване на епидемичната обстановка.

Предложението за преминаване към обучение от разстояние може да бъде направено от ръководителите на образователни институции, в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването.

Когато се намират в тези зони и в конкретното училище има увеличаващ се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за Covid-19 или случаи с грипоподобни симптоми, ръководителят на образователната институция може да инициира преминаване към обучение от разстояние.

За да бъде издадено разрешение е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от родителите.

Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние следва да се случва при отчитане на принципа, че най-нежелателно е то да се осъществява в началния етап от обучението на учениците.

При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние Министерството на образованието и науката препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап – при обективна невъзможност да се продължи присъствено.

Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции, епидемичната обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците.

[td_block_social_counter]

Последни новини