ЕК ни задължава да приемем гей бракове и родителите от един пол

BIG5 NBOX.BG ЕК ни задължава да приемем гей бракове и родителите от един пол

 

Европейската комисия (ЕК) ще предложи законодателни промени, с които държавите-членки на Европейския съюз да бъдат задължени да признават родителски права на еднополови двойки, както й гей браковете.

 

Това става ясно от стратегия за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, небинарните, интерсексуалните и куиър индивиди (LGBTIQ), разписана от Комисията. 

„Поради различията в националното законодателство между държавите членки е възможно семейните връзки да бъдат невинаги признавани, когато семейства на LGBTIQ лица преминават вътрешните граници на ЕС. Комисията ще представи законодателна инициатива относно взаимното признаване на родителството и ще проучи евентуални мерки в подкрепа на взаимното признаване на еднополовите партньорства между държавите членки“, пише в Стратегията.

Прилагане и подобряване на правната защита срещу дискриминация

„Правото на ЕС, гарантиращо правна защита срещу дискриминация, е от ключово значение за напредъка на LGBTIQ равенството, каквато е съдебната практика на СЕС. Такава защита попада в различни правни рамки в зависимост от това дали дискриминацията, която могат да претърпят LGBTIQ индивидите, е на основания за сексуална ориентация (антидискриминационна рамка) или пол“, пишат от ЕК.

Комисията се кани и да осигури стриктно прилагане от държавите-членки на правата, обхванати от Директивата за равенство в заетостта и заявява, че ще пише и доклад за спазването им до 2021г. Докладът също така ще проучи дали държавите-членки са следвали препоръките на Комисията да се помисли за определяне на орган по въпросите на равенството за справяне с дискриминацията в на основата на религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

Комисията предвижда законодателни изменения и в тази посока. Според, ЕК, право на ЕС, потвърдено от Съда на ЕС (СЕС), също така предвижда правото човек да не бъде дискриминиран въз основа на пола, включително и след промяна на пола, в достъпа до стоки и услуги, достъпни за обществеността и в закона за социално осигуряване. Комисията ще поиска законови изменения в държавите членки и в тази връка.

Насърчаване на приобщаването и разнообразието на работното място

Комисията ще насърчава създаването на национални харти за многообразието и участието в тях на LGBTIQ индивидите, както и за това такива хора да бъдат включени в разнообразни професии. Комисията ще насърчава използването на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +) до подобряване на социално-икономическото положение на „най-маргинализираните LGBTIQ хора и развитие инициативи, фокусирани върху конкретни групи, като гей, лесбийки, бисексуални, транс и интерсексуални подгрупи“. Комисията ще събира доказателства относно пречките пред пълното равенство както по отношение на заетостта, така и на социалната защита.

Борба с неравенството в образованието, здравеопазването, културата и спорта

В стратегията на ЕК е предвидено още да се осигури и равен достъп до права, защита и услуги за LGBTIQ деца по отношение на образователните услуги. „Нагласите към пола и други стереотипи са сред основните двигатели на негативното или враждебното отношението към LGBTIQ хората в много общности. По-специално, те могат да доведат до изключване и заклеймяване на всеки, който не отговаря на фиксираните норми и представи за жени и мъже, като небинарни и странни хора. Медийният, културният и спортен сектор са мощни инструменти, променящи нагласите и предизвикващи неравенство между половете и други стереотипи“, пише в Стратегията на ЕК.

Поддържане на правата на кандидатите за международна закрила от групата на LGBTIQ

Комисията настоява и за реформа на общата европейска система за убежищата, като иска повече „устойчиви и ефективни механизми, чрез които да се зачитат нуждите  от защита на тези хора“. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще обучава служителите по защита и устни преводачи, за да се гарантира, че разглеждането на заявленията на хора от LGBTIQ общността за международна закрила не се влияят от стереотипите и са „в съответствие с международното право и правото на ЕС“. 

Засилване на правната защита на LGBTIQ хората срещу престъпления от омраза, реч на омразата и насилие

Комисията планува да организира целенасочени дискусии с националните власти и гражданското общество в държавите-членки за обмен на практики по прилагане на националното законодателство в тези области, гласи още Стратегията. „Комисията също ще предприеме действия за справяне с насилието, основано на пола, както беше обявено в стратегия за равенство между половете. Програмата „Правосъдие“ ще предостави възможности за финансиране за популяризиране на права на жертвите на престъпления, включително LGBTIQ хора“, пише още в документа.

Източник: Правен свят

Последни новини

Официално започваме да плащаме с евро от 1 януари 2024 година

БНБ отговаря и за дизайна на българските евро монети  От 1 януари 2024 г. ще плащаме с евро в магазините. Това е индикативната дата за...

Борисов от Шипка: Някои идват на 3-ти март тук, веднъж в годината. Радев: Късно е управляващите да търсят индулгенция за това, че отмениха тържествата...

Държавният глава посъветва кабинета да прочете съкрушителна оценка на Комитета за външна политика на Сената към САЩ  Вече е много късно управляващите да търсят обществена...

Пандемията ще отслабне след година, прогнозира шеф от СЗО

Според Клуге вирусът няма да изчезне напълно през 2022 г.  Пандемията на коронавируса може да отслабне до началото на 2022 г. Това мнение изрази ръководителят...

Тошко пак нарежда: Да мълчите пред медиите!

Сценаристът на Слави, който се изживява като партиен ръководител, пратил заканaта по вайбър група на всички координатори от "Има такъв народ"  Скрийншот как заместникът на Слави...