Сметната палата ще извърши 342 одита по програмата си за 2021 г.

BIG5 АКЦЕНТИ Сметната палата ще извърши 342 одита по програмата си за 2021 г.
Ще се проверява дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности

 

Сметната палата прие одитната си програма за 2021 г., която ще бъде внесена в Народното събрание съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата.

Сред критериите за избор на одитни задачи са: възможности за подобряване на управлението в публичния сектор в резултат на одита, индикации за проблеми с потенциално сериозно въздействие и негативни последствия за обществото, повишен обществен интерес и очаквания, размер на публичния ресурс, информация за несъответствие, сигнали от трети страни, резултати от предходни одити или последващ контрол, обхват на публичните услуги и др.

Сметната палата ще осъществи 342 нови одитни задачи.

Одитите на изпълнението са 6 и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности. Сред тях са три одита на публични средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19: изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19; ефективност на мерките в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)“; ефективност на мерките в подкрепа на туризма за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Winbet – удвои тръпката от играта! (18+)

Сметната палата в момента извършва други три одита, свързани с преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, които ще приключат през 2021 г. При тях се одитират разходите за: икономически мерки за микро, малки и средни предприятия, мерки за социална подкрепа и заетост и мерки за подпомагане на земеделски производители. Те се извършват в четири министерства – на икономиката, на труда и социалната политика, на земеделието, храните и горите, и на финансите, както и в агенциите по заетостта и социалното подпомагане и ДФ „Земеделие“.

Специфичните одити са 10, като сред тях са задължителните одитни задачи по Закона за Сметната палата на: отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България; бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2020 г., дължимо към държавния бюджет; отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване; отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК.

Във връзка с предстоящи през 2021 година избори за народни представители за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България, Сметната палата е включила в одитната си програма: одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание; одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Други специфични одити по актуални теми за обществеността са: на „Държавна консолидационна компания” ЕАД. Дружеството управлява значителен финансов ресурс, като собственият му капитал през 2019 г. е около 1,2 млрд. лв., а на управляваните активи – около 1,5 млрд. лева. Важен за обществото аспект от дейността му представлява възлагането на дейности по ремонт и реконструкция на язовири – държавна и общинска собственост, във връзка с което през 2018 г. капиталът на дружеството е увеличен целево с половин милиард лева. На „Топлофикация София” ЕАД. Дружеството предоставя изключително важна услуга на софиянци. Налице е обаче обществено напрежение, свързано с цените на предоставяната топлинна енергия и неяснота по фактурираните суми и изравнителните сметки, за което са подадени множество жалби и сигнали от граждани. В същото време през последните две години дружеството е с отрицателен финансов резултат, включено е в националния план за инвестиции, но през 2018 и 2019 г. не са реализирани предвидени проекти.

Одитите за съответствие при финансовото управление са 35. При тях ще бъде проверена законосъобразността на управлението – спазването на изискванията на нормативните и вътрешните актове и договорите, обществените поръчки и др. Одити за съответствие ще бъдат извършени в 3 министерства, 5 агенции и комисии, 25 общини, областни администрации и др. По определени теми – за изпълнението на договори за концесии на имоти и за управлението и разпореждането с имоти, ще бъдат проверявани едновременно по няколко общини.

Финансовите одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини са 291. Институцията одитира годишните финансови отчети на бюджетните организации – първостепенни разпоредители с бюджет, както и на второстепенни разпоредители със самостоятелни бюджети по силата на специални закони. Финансови одити ще се извършат и на годишните финансови отчети на всички общини с бюджет над 10 млн. лв., както са включени и общини с по-малки бюджети, които не са одитирани през последните три години. След приключване на финансовите одити Сметната палата ще изготви обобщен доклад, който дава пълна картина на състоянието на отчетността в публичния сектор.

Последни новини

Официално започваме да плащаме с евро от 1 януари 2024 година

БНБ отговаря и за дизайна на българските евро монети  От 1 януари 2024 г. ще плащаме с евро в магазините. Това е индикативната дата за...

Борисов от Шипка: Някои идват на 3-ти март тук, веднъж в годината. Радев: Късно е управляващите да търсят индулгенция за това, че отмениха тържествата...

Държавният глава посъветва кабинета да прочете съкрушителна оценка на Комитета за външна политика на Сената към САЩ  Вече е много късно управляващите да търсят обществена...

Пандемията ще отслабне след година, прогнозира шеф от СЗО

Според Клуге вирусът няма да изчезне напълно през 2022 г.  Пандемията на коронавируса може да отслабне до началото на 2022 г. Това мнение изрази ръководителят...

Тошко пак нарежда: Да мълчите пред медиите!

Сценаристът на Слави, който се изживява като партиен ръководител, пратил заканaта по вайбър група на всички координатори от "Има такъв народ"  Скрийншот как заместникът на Слави...