Държавният дълг се повиши с 273 млн. лв. през март

BIG5 АКТУАЛНО Държавният дълг се повиши с 273 млн. лв. през март
Вътрешните задължения са 6,279 млрд. лв., а външните са 22,928 млрд. лв.

 

Дългът на подсектор „Централно управление“, в който влизат всички държавни предприятия и на практика обхваща почти целия сектор „Държавно управление“, към края на март 2021 г. възлиза на 29,208 млрд. лв., което е с 273 млн. лв. повече спрямо края на февруари. От началото на годината дългът е нараснал с 240 млн. лв. – в края декември 2020 г. той бе в размер на 28,968 млрд. лв.

Според данните от бюлетина на Министерство на финансите (МФ) в края на март 2021 г. вътрешните задължения са 6,279 млрд. лв., а външните 22,929 млрд. лв., съобщава Investor.bg.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 23,5%, което представлява увеличение с около 0,3 пр.п. в сравнение с края на предходния месец. Съотношението на вътрешния дълг спрямо БВП се увеличава от 4,8% на 5%, а външният дълг запазва нивото си от 18,4%. В структурата на дълга на подсектора за март 2021 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 21,5% и 78,5%, показват още данните на МФ.

 

В структурата на дълга по инструменти към 31 март 2021 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 60,9%, следвани от държавните ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар – 20,4% и държавните заеми – 18,8%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97,8%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,7%). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г.  – 67,6%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 28,5%, до 5 г. – 3,9%. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи – 42% в периода до 5 г., 31,4% в периода от 5 до 10 г. и 26,6% в периода над 10 години.

Investor.bg mрипомня, че през март 2021 г. МФ емитира по Наредба № 5, чрез проведен от БНБ аукцион, една емисия с оригинален матуритет 5 г. с обем 300 млн. лв. На проведения аукцион първичните дилъри на ДЦК заявиха поръчки за 458,5 млн. лв. с коефициент на покритие от 1,53. Среднопретеглената годишна доходност на облигациите със срок от 5 г. е -0.10%. По-рано през годината държавата се отказа от друга емисия – за 10-годишни ДЦК, след като властите не бяха доволни от по-високия лихвен процент в размер на 0,10 на сто.

Winbet – победата е емоция! (18+)

Това е четвъртият аукцион от началото на годината, като при първите два най-голяма активност имаше от страна на банките. При петгодишните облигации, предложени в края на февруари, също беше постигната отрицателна доходност.

Досега държавата емитира на вътрешните пазари нов дълг в размер на 800 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за тази година е 4,5 млрд. лева и до края на 2021 г. на разположение остават 3,7 милиарда.

 

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 март 2021 г. е в размер на 310,4 млн. лв. Вътрешните гаранции са 72,3 млн. лв, а външните – 238,1 млн. лв. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,2%.

 

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на март 2021 г. достига до 27,803 млрд. лв. или 22,3% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5,960 млрд. лв., а външните – в размер на 21,843 млрд. лв.

Държавногарантираният дълг през март 2021 г. възлиза на 1,775 млрд. лв., вътрешните гаранции са 72,3 млн. лв., а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4%.

Последни новини

Назначиха двама нови заместник-министри на енергетиката

 Мирослав Дамянов и Александър Николов са новите заместник-министри на енергетиката, назначени от служебния премиер Стефан Янев, съобщи министерството на енергетиката Мирослав Дамянов е с над...

Словесен вандализъм по никое време!

Призивите за премах­ване на Памет­ника на Съвет­с­ката армия са поредна русофоб­ска и антидемок­ратична провокация, въз­раж­дат на езика на омразата и са във вреда на...

Изгониха и шефа на Митниците Георги Костов, сменя го човек на Орешарски

 Служебното правителство продължава с кадровите рокади в приходните агенции – Георги Костов днес беше отстранен от ръководството на Агенция „Митници“ и заменен от Павел...

Министър Асен Василев представи екипа си, ще търси увеличаване на приходите от големите данъкоплатци

 „Както обещахме, тук сме да представим екипа на Министерство на финансите през следващите месеци до изборите и назначаването на редовно правителство на Република България”....