Бойко Рашков запозна Херо Мустафа с приоритетите си

BIG5АКЦЕНТИБойко Рашков запозна Херо Мустафа с приоритетите си

 

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков проведе среща с посланика на Съединените американски щати в София Херо Мустафа.

 

Направен бе преглед на състоянието на оперативното сътрудничество между правоприлагащите органи на двете страни. Отбелязани бяха конкретни резултати от съвместната работа в изпълнение на сключените двустранни споразумения в областта на борбата с тежката престъпност и тероризма. Потвърдена беше ангажираността за продължаване на информационния обмен и сътрудничеството във всички сфери на взаимодействие – борбата с организираната престъпност, трафика на наркотици, киберпрестъпността, производството и разпространението на фалшиви парични знаци, охраната на границата и борбата с международния тероризъм, борбата с корупцията. Американската страна ще продължи да подпомага укрепването на капацитета на българските правоохранителни органи, в това число – чрез предоставяне на обучения, оборудване и обмен на опит.

Министър Рашков запозна посланик Мустафа със своите приоритети като заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи. Той подчерта, че вниманието ще бъде насочено към гарантиране провеждането на мирни и честни избори, както и към запазване на върховенството на закона.

В края на срещата страните отново потвърдиха важността на открития и прозрачен диалог.

източник: Факти

[td_block_social_counter]

Последни новини