МФ пусна СПИСЪК на фирмите, под контрола на Божков и Пеевски, попадащи под санкциите от САЩ

BIG5АКТУАЛНОМФ пусна СПИСЪК на фирмите, под контрола на Божков и Пеевски, попадащи...

 

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

 

Разширеният списък включва юридически лица, попадащи в обхвата на т. 1, буква „а“ от РМС №441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, буква „а“, както и с такива по и т.1, буква „б“ от решението, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.

Разширеният списък може да видите по-долу.

МФ пусна СПИСЪК на фирмите, под контрола на Божков и Пеевски, попадащи под санкциите от САЩ

МФ пусна СПИСЪК на фирмите, под контрола на Божков и Пеевски, попадащи под санкциите от САЩ

МФ пусна СПИСЪК на фирмите, под контрола на Божков и Пеевски, попадащи под санкциите от САЩ

fakti.bg

[td_block_social_counter]
spot_img

Последни новини