Софийският адвокатски съвет проверява Петър Илиев

BIG5АКТУАЛНОСофийският адвокатски съвет проверява Петър Илиев

 

Софийският адвокатски съвет ще провери номинирания от „Има такъв народ“ първо за правосъден министър, а после – за вицепремиер и вътрешен министър адв. Петър Илиев. За решението им, провокирано от заключението на Етичната комисия на Софийския университет, че той е плагиатствал, съобщават от съвета пред в. „Сега“.

 

След номинирането на д-р Илиев за министерски пост стана публично известно, че през 2015 г. колежката му в катедра „Конституционноправни науки“ в Юридическия факултет на СУ доц. Наталия Киселова е сигнализирала за „прекалено голямото сходство“ – по нейни думи – между нейната дисертация „Парламентарен контрол“ и неговата книга „Компетенцията на Народното събрание“. Става въпрос за значителна част, твърдението беше за взети 80 страници, без трудът на доц. Киселова да е бил цитиран сред източниците.

По този повод в интервю доц. Киселова заяви, че е когато е повдигнала въпроса пред катедрата, той е бил „замразен“ и „вдигнат на трупчета“. Доц. Киселова твърди, че тогава е разговаряла с колегата си Илиев и резултатът бил разочароващ. „Каза, да кажем, че това не е толкова важно“.

Самият Илиев отрече. Каза, че дори не е чел дисертацията на доц. Киселова. „Слугински медии“ го „тричат“ – по неговите думи.

Според Етичната комисия „в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник“.

Комисията бе категорична, че установеното плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. В тази връзка ректорът отправи искане до Факултетния съвет на ЮФ за започване на процедурата за отстраняването на главен асистент Илиев. Преди приключването ѝ той сам напусна университета.

Какво може да реши адвокатският съвет?

Според Закона за адвокатурата уронването на престижа и достойнството на професията и нарушаването на професионалната етика и морала са дисциплинарно нарушение. Дисциплинарните наказания са: порицание; глоба от една до осем минимални работни заплати; лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата за срок от една до три години; лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 до 18 месеца; лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок до 5 години при повторно нарушение.

[td_block_social_counter]

Последни новини