Филип Попов: БСП няма да прави компромис с позицията си за РСМ и Истанбулската конвенция – по останалите теми имаме консенсус

BIG5ИНТЕРВЮФилип Попов: БСП няма да прави компромис с позицията си за РСМ...
Надявам се останалите политически сили да осъзнаят тази необходимост от съставяне на редовен кабинет и да не позволяват вътрешните им его да го наречем да стопира по някакъв начин продължаването на преговорите и изхода от тях, казва Филип Попов от „БСП за България“, в интервю за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Колко близко сме до редовен кабинет и кои са допирните точки, които сближиха преговарящите? В следващите минути наш гост е Филип Попов от „БСП за България“. Здравейте.

Филип Попов: Здравейте.

Водещ: Преговорите приключиха. Какви са изводите ви дотук? Близо ли сме до редовен кабинет?

Филип Попов: Мисля, че да. Поне от преговорите, на които аз присъствах по тема „Правосъдие“, по тема „МВР“, това, което видяхте, разбира се, и вие, и всички ние и в медиите, и в онлайн излъчването на преговорите, е, че има доста допирни точки между преговарящите. Така че се надявам наистина да сме една крачка по-близо до редовен кабинет, защото това е необходимост, изискване, за да излезем от кризата на практика.

Водещ: Г-н Попов, разбираме, че има доста допирни точки, че сте на едно мнение за много от ситуациите, в които трябва да се действа екстремно. Къде обаче имате различия, ако вземем например вашия ресор „Вътрешна сигурност и обществен ред“?

Филип Попов: По отношение на правосъдие и вътрешна сигурност това, което забелязах по самите преговори по тема „Правосъдие“, че доста от преговарящите екипи от колегите на практика предложиха промяна в Конституцията. Пример давам: правомощията на главния прокурор – къде да бъдат, дали в част от изпълнителната или съдебната власт, структурата и състава на Висшия съдебен съвет (ВСС), тоест, сега да няма и общ пленум на ВСС, и още други промени, които обаче касаят промяна в Конституцията. Това няма как да се случи. Трябва да отделим реалното от желаното, защото дори и евентуална коалиция, тя би разполагала с 130 народни представители, което не е конституционно мнозинство, дори и от обикновено Народно събрание – няма как да се променят тези текстове в Конституцията дори при съгласие на всички от преговарящите. Така че там бих могъл да кажа, че нямаме единомислие по тези теми. Дори по тези предложения по отношение промяна на Конституцията, защото Конституцията е най-малкото основният акт в държавата, основният закон в държавата, и тя е имунизирана, тя има необходимост от голямо обществено съгласие, за да бъдат променени нейните текстове затова, че в самата Конституция е записано такова голямо конституционно мнозинство. Просто трябва да има консенсус по една тема, за да бъде отворена Конституцията и да се промени или измени текст от нея или да отпадне. На този етап няма такова обществено съгласие дори ако щете или парламентарно мнозинство за промяна в Конституцията. В това, в което се обединихме, всъщност по тема „Правосъдие“, че в центъра на реформите в правосъдната система трябва да бъдат поставени законните интереси и права на гражданите и на стопанските субекти. Около тази цел трябва да се изгради цялата на практика съдебна реформа. Разбира се, предложихме и много други по-скоро инструментариум, който да постигне тази цел. И по отношение на Глава прокуратура, и по отношение на Специализиран съд и прокуратура, и по отношение на КПКОНПИ и т.н.

Водещ: Добре, но знаете, че част от вашите партньори са твърдо „За“ смяната на настоящия главен прокурор, дори за отпадането изобщо на фигурата на главен прокурор на Република България. Очевидно това няма как да стане без конституционно мнозинство, каквото в момента няма.

Филип Попов: Да, няма как да стане. Това, което ние предложихме по отношение правомощията на главния прокурор, не по отношение на личността – проблемът в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Мисля, че всички останали преговарящи екипи се съгласиха по отношение тези наши предложения. Те са в две насоки: първо, промяна на чл. 139 от ЗСВ, която разширява на практика тази норма в ЗСВ, конституционните правомощия на главния прокурор. Защото му дава правомощия да променя или изменя, или отменя актове на по-долностоящ прокурор и да им дава задължителни указания. В Конституцията той няма такова правомощие. Тоест, да се ограничи правомощието на главния прокурор до конституционно предвиденото. И на второ място, възможност за съдебен контрол. Тоест, възможност за обжалване на отказите за образуване на досъдебно производство когато се касае за сигнал срещу главния прокурор, срещу ръководители на прокуратурата или когато се касае за полицейско насилие. Това са специфични случаи. Така че това са двете насоки, които ние дадохме като възможност и като предложение разбира се в тези преговори. Мисля, че всички останали политически сили се съгласиха, поне тези, които бяха на преговорната маса.

Водещ: А знаете, че в публичното пространство вече се завъртяха едни имена на потенциални бъдещи министри, и едното име от тях е на настоящия служебен вътрешен министър Бойко Рашков. Това коментирано ли е и изобщо има ли някакви предложения за Вътрешно министерство и съответно и за Министерство на правосъдието?

Филип Попов: На тези преговори, които бяха по ресори: „Вътрешен ред“, „Външна политика“, „Правосъдие“, „Икономика“, „Социална политика“, „Здравеопазване“ и т.н. да не изброявам всичките 18, не са водени преговори по отношение на кадри, по отношение на министерства и имена за тези министерства, ръководители, тоест, министри. Тези преговори бяха само по отношение политики. Защото в тези преговори се появиха в останалите сфери и несъгласия по определени политики от политическите формации, които бяха на преговорната маса по един или друг въпрос. Оттук насетне предстои доизчистване бих така могъл да се изразя на позициите, на инструментариума, на начина, по който да се постигнат определени цели. Защото мисля, че в целите нямаме разминавания. Така че на следващия етап вече предстоят преговори и разговори с всички бъдещи коалиционни партньори по отношения на министерства и по отношение на личности, защото те са пак инструментариум за изпълнение на тези политики, на тази първа стъпка, която стартирахме и с тези преговори по политики и по приоритетите.

Водещ: Има такава прогноза, че преговорите може би ще забоксуват именно когато стане въпрос за министерските кресла. Разбира се, това не е лишено от логика до една известна степен. Вие имате ли такива притеснения?

Филип Попов: Аз се надявам да нямаме такива притеснения, тоест, да не забоксуват преговорите когато стане въпрос за министерски кресла. Изхождам от идеята, че действително тези хора, които ще бъдат част от изпълнителната власт, ще бъдат министри, те действително трябва да изпълняват и са инструментариум за изпълнение на тези постигнати договорки по отношение на политики и приоритети. Разбира се, те трябва да са личности, трябва да са професионалисти, те трябва да са експерти в определената област, с цел единствено да изпълняват тези политики. Защото в крайна сметка ние сме парламентарна република, изпълнителната власт е инструментариум, затова се казва „изпълнителна“ – тя изпълнява решенията на законодателната, Народното събрание, изпълнява тези политики, които са й зададени, върви в посоката, която й е зададена. Така че надявам се останалите политически сили да осъзнаят тази необходимост от съставяне на редовен кабинет и да не позволяват вътрешните им его да го наречем да стопира по някакъв начин продължаването на преговорите и изхода от тях – съставянето на редовен кабинет на Република България.

Водещ: В края на разговора ми се иска да ви попитам кое е онова нещо, пред което БСП няма да отстъпи в никакъв случай и на никаква цена: социалните мерки, които предлага социалистическата партия, мерките в енергийната сфера, които също така настоявате, от какво няма да отстъпите?

Филип Попов: По отношение и на социалните политики, и на енергийните мерки, които предлагаме, мисля че имаме разбиране от останалите политически субекти. Така че не се налага там да отстъпваме или да застъпваме в една или друга степен. Въпросът е наистина в инструментариума.

Водещ: Тоест, имате препокриване на 100%?

Филип Попов: Това, което ние изрично заявяваме е, че няма да отстъпим от позицията си за Република Северна Македония, знаете, и разбира се, Истанбулска конвенция и т.нар. „джендър идеология“, въвеждането й в България. Това са неща, които няма как да отстъпим от тях.

Водещ: Това ли са двете неща, от които твърдо и категорично БСП няма да отстъпи – Истанбулската конвенция и казуса със Северна Македония?

Филип Попов: Да, защото, по останалите политики като че ли на този етап действително имаме разбиране, имаме възможност за комуникация, за доизчистване на позициите. И това е прекрасно и се надявам наистина в рамките на тази последна седмица преди свикването на Народното събрание окончателно – разбрах, че в петък то да бъде свикано, да може тези позиции по тези теми, по които има някакъв резонанс по тях, да бъдат изчистени, така щото да се стигне до основната цел, която е измъкване на България от кризата и поемане на България по нейния правов, европейски и достоен път.

източник: агенция „Фокус“

[td_block_social_counter]

Последни новини