България ще подаде жалба срещу пакета „Мобилност“

BIG5АКТУАЛНОБългария ще подаде жалба срещу пакета „Мобилност“
Срещу част от разпоредбите, свързани най-вече с международните превозвачи, протестираха транспортни фирми у нас, възражения имаха и евродепутатите ни от всички парламентарни групи

 

България ще подаде жалба в Съда на ЕС по отношение на пакета „Мобилност“, защото го смята за дискриминационен спрямо българския автобусен и автомобилен международен транспорт. Това обяви на брифинг в Министерския съвет транспортният министър Христо Алексиев. Пакетът „Мобилност“ бе изключително оспорван документ, гласуван от Европарламента. Срещу част от разпоредбите, свързани най-вече с международните превозвачи, протестираха транспортни фирми у нас, възражения имаха и евродепутатите ни от всички парламентарни групи.

Христо Алексиев каза още, че държавата е решила да отпусне 40 милиона лева, за да подпомогне родните автобусни превозвачи в условията на ковид криза. До края на годината средствата се очаква да бъдат разплатени, за да може браншът да получи глътка въздух в днешната ситуация, коментира Алексиев.

От думите му стана ясно още, че държавата планира да възстанови кораба „Вера Су“ и той отново да стане действащ плавателен съд. Ще се търсят начини да се възстанови сумата, която България изхарчи за спасителната операция – над 2 милиона лева.

Направихме успешна операция по отношение на кораба „Вера Су“. В момента е на сух док и той ще бъде напълно възстановен, за да може да бъде плавателен. Корабът е задържан като българска собственост и ако разходите не бъдат покрити от застрахователите, той ще бъде продаден на открит търг, за да може тези разходи да бъдат възстановени, обясни министърът.

Алексиев съобщи още, че България ще строи и изгражда мултифункционален модерен кораб, който ще покрива нуждите за спасителни и издирвателни операции. Може да бъде ползван и за практическо обучение на студенти и за научноизследователски дейности и мисии.

Публикуваме и днешното решение на Министерски съвет, с което одобри българската позиция за сезиране на Съда на ЕС за отмяна на разпоредбата за задължителното връщане на превозното средство от Пакета за Мобилност I: 

На 23 октомври 2020 г. България е подала три жалби пред Съда на Европейския съюз за завеждане на дела по всеки един от законодателните актове от Пакета за мобилност I. Заведени са дела С- 543/20, С-544/20 и С-545/20 относно отмяната, частично или в цялост, на трите законодателни акта от Пакета Мобилност I.

Една от жалбите (дело С-545/20) е свързана с отмяна на разпоредбата за връщането на превозното средство, както и на разпоредбата относно периода на почивка между каботажните превози.

Българската страна положи максимални усилия да убеди ЕК да представи законодателно предложение, което да предвижда пълно заличаване на текста за връщане на превозното средство. Въпреки предприетите действия, подобно законодателно предложение не е представено към настоящия момент.

Регламент 2020/1055 предвижда разпоредбата относно задължителното връщане на превозното средство (чл. 1(3) да се прилага от 21 февруари 2022 г.

С настоящия проект на позиция България отправя молба до Съда на Европейския съюз да спре изпълнението на чл. 1(3) от Регламент 2020/1055, до произнасяне на Съда на Европейския съюз с окончателен акт по дело С-545/20, Република България срещу Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

В проекта на позиция са посочени няколко довода, които доказват основателността на жалбата:

На първо място – евентуалното въвеждане в действие на мярката от февруари 2022 г. ще причини, значителни и непоправими последици за околната среда, като тяхното настъпване е с голяма степен на вероятност. Новоприетата разпоредба ще създаде условия за извършване на допълнителни транспортни курсове, което ще окаже значително отрицателно въздействие, особено върху околната среда.

България е отбелязвала многократно, че задължителното връщане на превозното средство в държавата по установяване ще доведе до неефикасно използване на транспортните съоръжения в Европа, което видно е против всички усилия да се осигури устойчиво развитие на сектора.

След подаване на жалбите и внасяне на писмените защити, през февруари 2021 г. Европейската комисия публикува резултатите от възложеното от нея проучване с цел анализ на въздействието от задължителното връщане на превозното средство, което потвърди опасенията на България.

Изводи на ЕК, както и други проучвания, като например това на KPMG от 2019 г. и адаптацията му от 2020 г., дават основание на България да поиска спиране на изпълнението на мярката за задължителното връщане на превозното средство.

Второ – приемането на временната мярка би гарантирало интересите на транспортните дружества. Транспортните фирми няма да бъдат принудени да понесат огромни финансови разходи и по-специално тези, които са установени в периферни държави членки като България. Много транспортни оператори ще бъдат принудени да прекратят дейност или да се преместят, което ще окаже огромно влияние върху икономиката и жизнения стандарт в тези държави членки, включително и повишаване на безработицата. Ще бъдат избегнати потенциални промени в наличния транспортен капацитет, които могат да доведат до повишаване на цените за някои видове транспортни операции.

В изпълнение на ангажиментите, поети от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев към българския автомобилен бранш, извършващ международен превоз на товари, правителството ще предприеме всички необходими действия за внасяне на писмена искова молба за процесуални действия по осигуряване защитата на правата и интересите на Република България пред Съда на Европейския съюз във връзка със сезирането му на основание чл.278 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно спиране на изпълнението на разпоредбата за задължителното връщане на превозното средство, предвидена в Регламент 2020/1055 (Пакет Мобилност I).

[td_block_social_counter]

Последни новини