ЕС вече има закон за медиите

0
195

 

Европейската комисия представи дълго подготвяния закон за свободата на медиите. Предложеният регламент включва гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене.

 

Основна част от новата законова рамка са независимостта и финансирането на обществените медии. В текста се поставя акцент и върху собствеността на медиите и разпределянето на държавната реклама. Законодателният акт обхваща и въпроса за медийната концентрация и създава нов независим Европейски съвет за медийни услуги.

Там, където съществуват обществени медии, осигуреното им финансиране трябва да бъде адекватно и стабилно, за да се гарантира редакционна независимост. Ръководителят и управителният съвет на обществените медии ще трябва да се назначават по прозрачен, открит и недискриминационен начин. Това обясни зам.-председателят на ЕК по ценностите и прозрачността Вера Йоурова

„За първи път ЕС представя закон, който дава гаранции за защита на редакционната независимост на медиите. Държавата не трябва да се намесва в редакторските решения. Нито една обществена медия не трябва да се превръща в канал за пропаганда, на която и да е партия. Ние искаме страните-членки да предприемат законодателна инициатива и в нея да залегнат обективни критерии за назначаването на директорите и управителните съвети на медиите. И тук не трябва да има партийни приятели. Финансирането на обществените медии трябва да е прозрачно.“

Еврокомисията предлага създаването на Европейски медиен съвет, който ще включва национални представители на медиите. Съветът ще трябва да следи за прилагането на правната рамка и да подпомага Комисията при изготвянето на насоки, свързани с медийното регулиране. Новият орган трябва да координира и националните мерки по отношение на медиите извън Евросъюза, които представляват риск за обществената сигурност, за да гарантира, че тези медии не заобикалят приложимите европейски правила. Съветът ще организира и структуриран диалог между много големите онлайн платформи и медийния сектор, за да насърчава достъпа до разнообразни медийни предложения.

„Новият закон посочва много ясно и категорично, че медийният съвет трябва да действа напълно независимо, включително да бъде независим и от Комисията. Казвам това за тези, които имат съмнения по въпроса. Това категорично е регламентирано в медийния закон. „

Законът за свободата на медиите включва силни гаранции срещу използването на шпионски софтуер срещу медиите, журналистите и техните семейства. Актът изисква всяка законодателна, регулаторна или административна мярка, предприета от държава-членка, която би могла да засегне медиите, да бъде надлежно обоснована и пропорционална. Предвиждат се тестове за медиен плурализъм и изисквания за прозрачна държавна реклама. Този нов набор от правила е изцяло в защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС, увери и еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон

„Сега за първи път имаме закон, който защитава обществените медии. Преди такъв не съществуваше. Ако се установят нарушения, можем да ги осъдим, а досега нямахме законови начини. Обществените медии имат обществена функция и трябва да бъдат независими и прозрачно финансирани.“

Сега предстои Европейският парламент и държавите-членки да обсъдят предложения нормативен акт от Комисията. Брюксел ще насърчи дискусиите, и по-специално в рамките на Европейския форум на новинарските медии. Според евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите – Елена Йончева, предстои по-трудната част.

Заместник-председателят на ЕК Вера Йоурова заяви, че очаква съпротива от страна на националните правителства. По думите ѝ, някои държави членки искат да могат да влияят на медиите. Според евродепутата Елена Йончева противопоставянето в тази посока не е притеснително, така ще даде различни гледни точки и вероятно ще подобри отделните текстове в новия медиен закон.

източник: dir.bg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here