Крум Зарков свиква първото заседание на Съвета за криминологични изследвания

BIG5NBOX.BGКрум Зарков свиква първото заседание на Съвета за криминологични изследвания

 

Първото заседание ще се проведе днес в сградата на МП, дневният ред предвижда конституиране на Съвета, обсъждане на Годишна програма за криминологични изследвания за 2023-а година и точка „разни“

 

Министърът на правосъдието Крум Зарков свиква първото заседание на Съвета за криминологични изследвания, предаде БГНЕС.

Създаването на Съвета като експертно консултативно звено за изучаване на проблемите на престъпността, причините, които я обуславят и разработване на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване, бе сред основните приоритети, обявени от министъра при встъпването му в длъжност, който е и председател на съвета.

Първото заседание ще се проведе днес в сградата на МП, дневният ред предвижда конституиране на Съвета, обсъждане на Годишна програма за криминологични изследвания за 2023-а година и точка „разни“. До 25 ноември се очакваха становища и предложения за годишната програма, както и предложения за включване на допълнителни въпроси за разглеждане.

С предна заповед на министър Зарков бе определен и поименният състав на Съвета за криминологични изследвания.

Негови членове са:
Лада Паунова – заместник-председател на Върховния касационен съд
Борислав Сарафов – директор на НСлС и председател на Междуведомствения съвет по чл. 383, ал. 1 от ЗСВ
Мария Павлова – заместник-министър на правосъдието и председателстващ Съвета по изпълнение на наказанията по чл. 32 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Иван Демерджиев – заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи
Петя Петрова – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Проф. д-р Петя Шопова – представител на Българската асоциация по криминология
Доц. д-р Атанас Атанасов – председател на Националния статистически институт
Адвокат Иван Георгиев – представител на Висшия адвокатски съвет
Доц. д-р Надежда Йонкова – заместник-директор на Института за държавата и правото при БАН
Проф. дфн Богдана Тодорова – ръководител на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към Института по философия и социология при БАН.

На страницата на Министерството на правосъдието вече е създаден и функционира специален раздел, на който се публикува информация, свързана със Съвета.

[td_block_social_counter]

Последни новини