„Невъзможно е да обичаш и да бъдеш разумен”

0
910
10 + 1 цитата от английския философ и писател Франсис Бейкън, комуто дължим индуктивната логика, тоест да съдим за нещата от частното към общото

 

Франсис Бейкън е английски философ, историк, публицист, държавник, основател на емпиризъм и английски материализъм. Един от първите големи философи от късния Ренесанс и ранния модерен период, Бейкън развива антисхоластичния метод на научно познание. Основните му  трудове са „Опити, или морални и политически наставления“, „За достойнството и умножаването на науките“, „Нов Органон“, „Нова Атлантида“.

 

„Парите са добър слуга, но лош господар.”

„Този, който знае малко, се отличава с голяма подозрителност.”

„Знанието само по себе си е сила.”

„Трябва да се стремим към знание не заради споровете, не за да презираме другите, не заради полза, слава, власт или други низки цели, а за да бъдем полезни в живота.”

„Човек, който властва над другите, губи личната си свобода.”

„В гнева си глупаците имат остър език, но от това не стават по-богати.”

„Завистта няма почивен ден.”

„Човек може толкова, колкото знае.”

„Знание и могъщество е едно и също.”

„Мълчанието е добродетелта на глупаците.”

AFISH.BG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here