Чистката на ПП-ДБ: Новите назначения в ДКК и тотото се оказаха незаконни

0
56

 

Министрите на икономиката и спорта кадруват в бордовете в нарушение на закона за публичните предприятия

 

Освен че са несъгласувани с всички партньори в управлението, новите назначения в бордовете на Държавната консолидационна компания (ДКК) и спортния тотализатор (БСТ) се оказват и незаконни.

Министрите на икономиката Богдан Богданов и на спорта Димитър Илиев са прекратили предсрочно договорите на назначените в бордовете представители в нарушение на Закона за публичните предприятия. Той позволява предсрочното прекратяване на договорите само в определени случаи, като те не са налице нито при ДКК, нито при тотото, пише „Сега“.

Това показва публикуваните в делата на двете дружества документи около очакваното вписване на новите бордове. Агенцията по вписванията още не е отразила промените в ръководството на двете фирми (на БСТ дори спря вписването заради липса на съгласие от финансовото министерство), но двамата министри вече се похвалиха с взетите решения. Правните основания, на които са издадени те, обаче нямат нищо общо със спазването на законовите изисквания, коментират юристи.

Законът за публичните предприятия е специален закон, който определя допълнителните изисквания за управлението на публичните дружества. Той бе приет след дълго съгласуване с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и бе едно от условията за приемането на България във валутния механизъм ERM II. Една от основните причини за приемането на закона бе именно постоянното политическо кадруване в държавните дружества и непрозрачното и непрофесионално управление. За да се избегне това, бе въведено изискване за задължителни конкурси при назначаване в бордовете.

Законът предвижда и изрични правила за предсрочното прекратяване на договорите. Това може да стане при 8 изчерпателно изброени условия – смърт; подаване на молба за освобождаване; обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер; несъвместимост с изискванията по закона; тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси или при неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма. Тези условия са детайлизирани допълнително и в правилника за прилагането му.

И министър Богданов, и министър Илиев изобщо са пропуснали този текст, сякаш той не съществува.

В решението си за смяна на борда на ДКК Богданов се е аргументирал с общи текстове от Търговския закон и общи
текстове в Закона за публичните предприятия, като например от колко души е съставен борда и кой е оправомощен да взима решения за управлението на дружеството, но изобщо не споменава нито едно от основанията за предсрочно прекратяване.

По сходен начин е действал и спортният министър Илиев – той се аргументира с няколко закона – за физическото възпитание и спорта, за хазарта, като и за публичните предприятия, но не сочи нито едно конкретно основание за предсрочно прекратяване на договорите на членовете на борда. Не е ясно дали решенията няма да бъдат обжалвани на това основание и какво ще се случи с искането за вписването им.

Смяната в бордовете с посочени най-общо аргументи на практика показва колко обречен е замисълът да се гарантира независимо и професионално управление на държавните фирми, коментират експерти. Едноличните решения за промени идват след отнели няколко месеца усилия за провеждане на конкурси в дружествата.
Част от конкурсите бяха провеждани от Агенцията за публичните предприятия и контрол, като кандидатите са се явявали на два изпита – писмен и устен. Справка в сайта на агенцията показва, че за обявените  места за
независими членове на борда на ДКК е имало общо 9 кандидати.

С решението си от 25 август икономическият министър Богдан Богданов освободи всичките 5-тима членове на борда на директорите – Венцислав Димитров, независим, Костадинка Кърджиева, независим, и трима представители на държавата, също явявали се на конкурс – Владимир Димитров, Андрей Лалов, Борислава Пенева. И петимата са с договори от 2 декември 2022 г., като по закон договорите са минимум 3 години. На тяхно място са назначени временно 5-тима нови членове на борда със срок на мандата до провеждане на конкурс, но не по-късно от 6 месеца.

Спортният министър Илиев на свой ред взе решения за предсрочно прекратяване на договорите на трима представители на държавата – Таня Андреева, Ангел Иванов и Галина Заркова и на тяхно място до конкурс назначи временно ръководство. Тези договори са още по-пресни – от 31 май 2023 г. За тотализатора в момента тече конкурс за избор на независими представители в борда.

Много интересен е и казусът със заплатите на членовете на новия борд на ДКК.  От икономическото министерство обявиха, че заплатите са намалени с близо 50% – и за борда, и на новия изпълнителен директор. Не е ясно по какъв начин е станало това, защото в решението за размера на възнагражденията се препраща към общите правила за сформиране на възнагражденията в публичните предприятия. Те остават непроменени засега и таванът е висок – лимитът за заплатата на изпълнителните директори в държавните АД-та е 18 МРЗ, или 14 040 лв.

От ММС също обявиха намаляване на възнагражденията на членовете на УС на тотализатора, макар да не уточниха с колко.

източник: Сега

Свързана тема: 

Медия разкри грандиозни схеми на „Промяната“ за милиони през ДКК

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here