Вижте споразумението, което управляващите искат да подпишат с протестиращите енергетици

0
29

 

MEDIAMALL се сдоби с екземпляр от споразумението, което управляващите искат да подпишат с протестиращите енергетици

До този момент разговорите все още не са приключили, а повечето от протестиращите не са съгласни с предложените текстове.

Очаквайте подробности!

СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 3 октомври 2023 г. долуподписаните се споразумяха за следното:

1. Продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и стартиране на процедура за поддържане необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа (без силова електроника), чрез съвременни диспечируеми които да гарантират работата на законосъобразни решения, електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход.

Срок до 31.12.2023 г.

2. Министерски съвет да изпълни решенията на Народното събрание от 31.01.2020 г. (ДВ бр. 11, от Дата 07.02.2020 г.) и 12.01.2023 г. (ДВ бр. 6, от дата 20.01.2023 г.) чрез преговори с представителите на Европейската комисия относно недопускане в дългосрочен план прекратяване капацитет въглищните На производствения функционирането и/или ограничаването топлоцентрали от групата на БЕХ. Министерски съвет се ангажира да не ограничава дейността и базовите мощности на останалите оператори на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип в съответствие с европейското и национално законодателство.

Срок до 30.11.2023 г.

3. Изработване на проект на енергийна стратегия на РБ до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. с участие на социалните партньори паралелно с процеса на актуализация на Интегрирания план енергетика и климат, тъй като е необходимо да има съответствие между тези два стратегически документа.

Срок до 30.11.2023 г.

4. Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в тях на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Създаване на комитет за наблюдение с участие на представители на социалните партньори, в това число и регионалните структури от централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти.

Срок до 31.12.2023 г.

5. Категорично отпадане от ТП на предприятие за конверсия на въглищните региони.

Срок до 31.10.2023 г.

6. Проучване на възможността за улавяне, преработка или съхранение на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД.

Срок до 31.03.2024 г.

7. Социалните партньори се съгласиха да продължат преговорите по проекта за споразумение връчено на 19.09.2023г. (с изключение на точка 5 от това Споразумение)

източник: mediamall.info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here