Ден на Републиката в Казахстан: Отбелязване на напредъка и пътуването до световна известност

0
40

 

Всеки 25 октомври Казахстан отбелязва Деня на Републиката, ден с уникално значение, тъй като отбелязва ключов момент през 1990 г., когато Казахстан обявява суверенитета си. Тази декларация е повече от политическо изявление: тя олицетворява ангажимента на нацията към нейния народ да създаде съдба, отразяваща техните стремежи и културна идентичност.

Днес Казахстан е най-голямата икономика в Централна Азия. Откакто получи суверенитет, нацията стана свидетел на стремително покачване на жизнения стандарт, а нейните граждани получават по-добро здравеопазване, образование и цялостно качество на живот.

В областта на вътрешната политика пътят на Казахстан след придобиването на суверенитет е не по-малко забележителен. Създаване на една стабилна република в регион, исторически белязан от империи и номадски обединения, не е незначително постижение. Нацията бързо прие конституция, очерта ролите на президента и парламента и оттогава проведе няколко кръга от конкурентни избори. Акцентът винаги е бил върху единството в многообразието, като се гарантира, че безбройните етнически групи намират глас и представителство в политиката.

Последните няколко години бяха особено динамични за Казахстан. Страната постигна значителен напредък по пътя си към демократизация, придружен от прилагането на широкообхватни политически реформи, включително промени в конституцията след миналогодишния национален референдум. Тези промени укрепиха демократичната структура на нацията, като дадоха възможност за различни политически перспективи и чрез преразпределяне на властта в полза на избрания законодателен орган. В съответствие с конституционните промени страната стана свидетел на директните избори за кмет на селските райони и приемането на пропорционален-мажоритарен модел на последните парламентарни избори. Това бележи значителна промяна в избирателния пейзаж на Казахстан, което позволява значително участие на независими и самостоятелно номинирани кандидати в изборите, събитие, което е наистина безпрецедентно в историята на нацията.

Ангажиментът на Казахстан към прогреса е очевиден и в икономическата история на страната, която спечели международно признание. С огромни запаси от петрол, газ, минерали и метали, нацията ефективно използва своето природно богатство. Стратегическите инфраструктурни разработки, привличането на чуждестранни инвестиции и инициативите за диверсификация задвижиха Казахстан от аграрна държава да се превърне във водеща икономическа сила. Решението за обявяване на Астана за столица през 1997 г. символизира тази далновидна визия, съчетавайки съвременните архитектурни чудеса с неукротимия дух на степите.

Ден на Републиката в Казахстан: Отбелязване на напредъка и пътуването до световна известност - 2

В последно време Казахстан се превърна в топ инвестиционна дестинация в региона и основен финансов център. Това е резултат от конкретни реформи и инициативи през годините, включително създаването на Международния финансов център „Астана“. Но пътуването далеч не е приключило. В последното си обръщение към народа на 1 септември президентът на страната Касъм-Жомарт Токаев предложи допълнителни икономически реформи с цел насърчаване на справедливостта, приобщаването и прагматизма. Той очерта цели за диверсификация на икономиката, укрепване на индустрията и постигане на стабилен икономически растеж от 6-7%. Новият икономически план на страната дава ясна визия за развитието на страната през следващите три години и ще има по-широки последици за регионалното развитие и сътрудничество. Тези икономически трансформации, вдъхновени от визията на президента за справедлив Казахстан, имат за цел да допринесат за създаването на по-балансирана, устойчива и глобално интегрирана икономика.

На международната сцена Казахстан е изградил уникална идентичност чрез далновидните си дипломатически усилия. Подкрепяйки ядреното разоръжаване, а доказателство за това са затварянето на полигона за ядрени опити в Семипалатинск и отказ от ядрен арсенал, след като страната получи независимост, по този начин нацията се позиционира като глобален защитник на мира. Съвещанието за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия от 1992 г. е многостранен форум, насочен към насърчаване на мира, стабилността и сътрудничеството в Азиатския регион. Освен това Казахстан насърчава регионалното сътрудничество, играейки важна роля в платформи като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Шанхайската организация за сътрудничество и Евразийския икономически съюз. Осигурявайки конструктивни отношения с големи сили като Русия, Китай, Европейския съюз и САЩ, Казахстан се проявява като мост между Изтока и Запада, предлагайки хармонизиращ наратив в един често разделен свят.

В продължение на 31 години ние изградихме наистина доверчиви и приятелски междудържавни връзки. България е важен и надежден партньор на Казахстан в Централна и Източна Европа, както и в рамките на Европейския съюз. Нашето сътрудничество в многостранни формати служи като «модел», основан на принципите на взаимно сътрудничество и подкрепа. А Казахстан е твърдо ангажиран с развитието на взаимноизгодно сътрудничество с България.

По време на речта си на последното Общо събрание на ООН президентът Токаев потвърди, че страната ни ще продължи сътрудничеството с основните си съюзници по всички стратегически въпроси. Този подход позиционира Казахстан като жизнеспособен посредник в международни кризи, роля, която той вече изпълни успешно чрез Астанинския процес за Сирия.

Напредъкът, който Казахстан постигна след обявяването на суверенитета си, е не само свидетелство за неговото минало, но и здрава основа за неговото бъдеще. Тази основа е плодородна почва, от която несъмнено ще се появят нови иновации, по-дълбоки дипломатически връзки и по-нататъшен напредък във всички сфери – социална, политическа и икономическа. Инерцията, генерирана от тези постижения, е на път да тласне Казахстан още по-далеч през следващите десетилетия, засилвайки позицията му като прекрасен пример на растеж и развитие.

За народа на Казахстан Денят на Републиката не е просто носталгичен спомен от миналото, а въплъщение на техния ангажимент за единно и проспериращо бъдеще. Този ден е празник на тяхната устойчивост и визия, визия, която издига Казахстан от бивша съветска република до пример на прогреса и дипломацията на световната сцена. Обещанието за утре, осветено от днешните постижения, гарантира, че Денят на Републиката ще остане празник не само на суверенитета, но и на безкрайните възможности. Top of Form.

източник: Факти

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here