Разследване: Кандидатът за кмет от ПП във Варна Благомир Коцев прецакал „Дойче Банк“

0
30

 

През 2015 г. се разразява голям международен скандал, в който са въвлечени Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА), международния Институт на корабните брокери (ICS) и редица чуждестранни институции.

Проблемът е, че холандският клон на международния банков гигант „Дойче Банк Нидерландия Н.В.“ не може да влезе във владение и да продаде плавателните съдове собственост на Благомир Коцев и баща му Рубин Коцев, за да си възстанови загубите от необслужвания кредит, въпреки постановеното Решение № С/13/567690/KG ZA 14-807 CB/MB от 25.07.2014 г. на Окръжен съд – гр. Амстердам, в полза на банката.

Историята е следната:

На 26 ноември 2009 г. фирма „Ахилеос Маритайм“ и четири малтийски фирми, всички под контрола на Благомир Коцев и баща му Рубин Коцев, според адвоката на холандското дружество „WIERSMA MENSONIDES“ Арам Вос, сключват договор за заем с „Дойче Банк Нидерландия Н.В. ЕИК 34302014“, срещу ипотека на четири регистрирани в Панама кораба.

Българската и малтийските компании трябвало да върнат 23 млн. щатски долара, тъй като обслужването на кредита спряло през 2013 г. „Дойче банк Нидерландия Н.В.“ осигурила на Благомир Коцев и компания 12 месеца, за да си намерят купувачи на корабите, но през м. март 2014 г., става ясно, че такива няма и банката изискала корабите да ѝ бъдат предадени.

На 15 май 2014 г. банката изпраща предизвестие за неизпълнение на задълженията, но това става един ден след като набързо Благомир Коцев напуска фирмата, като мениджър. А тази длъжност той я заемал от 2009 г.

Веднага на мястото на Благомир Коцев, поста  мениджър заема Даниел Стефанов, който до тогава е бил служител във фирма „Ахилеос“.

След рокадата Благомир Коцев продължава да обещава на „Дойче Банк Нидерландия Н.В.“, че ще предаде корабите в пристанищата в Малта и Гибралтар. Вместо да ги предаде, той тихо мълком успява да вкара двата кораба в Черно море  – в Бургас и Варна. Тогава започват проблемите на банката и неуспешните ѝ опити да прибере обратно плавателните съдове.

Банката успява да издейства съдебно решение от съда в Ротердам (Кралство Нидерландия), с което фирмите на  Благомир Коцев и компания, се задължават да платят 22 млн. щатски долара и да върнат корабите (ST. ROSSA и SKAGEN). Обаче те остават под контрола на Благомир Коцев и Даниел Стефанов в България.

На по-късен етап „Дойче банк Нидерландия Н.В.“ установява, че големи приходи от оперирането на корабите не са насочени за покриване на кредита, а пренасочени в банкова сметка в Швейцария. Даже адвокатът на „Дойче банк“ в едно от заседанията в съда посочва кой стои зад въпросната сметка и какъв е балансът по нея.

Даниел Стефанов, под диктовката на Коцеви, успял да убеди българските власти, че продължава да е технически мениджър на двата кораба, които е вкарал в Черно море. Банката официално е информирала и ИА „Морска администрация“, че „Ахилеос“ вече няма нищо общо с корабите. Въпреки това банката пропуска един важен момент и Даниел Стефанов съвместно с Благомир Коцев се възползват от тази ситуация. Даниел Стефанов  наема собствената си фирма „Сий партнър“ за агент на корабите у нас и то след като правата на Коцеви са били прекратени. По-късно банката е изпратила нов екипаж за кораб „SKAGEN“, който се намирал в Бургас, но достъпа на моряците е бил отказан.

Благомир Коцев и Даниел Стефанов не спират с врътките, дори когато банката е определила нов технически мениджър на кораба. Маневрите на Благомир Коцев и компания стигат чак до Канарските острови, където успяват да убедят незапознатото със случая представителство на Панамските власти в правотата си и определят за нов мениджър на „SKAGEN“ друга българска фирма „Навиборн“. След себе си реално Благомир Коцев и Даниел Стефанов са сътворили пореден скандал, тъй като шефовете на Панамската морска власт са поискали спешна среща с представителите на „Дойче банк“ Нидерландия Н.В“, за да не гръмне още по-голяма интернационална бомба.

След срещата на панамските власти и банката, опитът за измама на Благомир Коцев и Даниел Стефанов е пресечен и е вписан официалният избран от банката, мениджър – фирмата Universal.

И така сагата продължава години наред с врътки, измами, съдилища и куп лъжи от страна Благомир Коцев и компания.

С решение № С/13/567690/KG ZA 14-807 CB/MB от 25.07.2014 г. на Окръжен съд – гр. Амстердам са осъдени Благомир Коцев и Рубин Коцев да заплатят на „Дойче банк Нидерландия Н.В“ всеки един от тях сумата по 250 000  щатски долара плюс лихвите.

В тази връзка е издадено Разпореждане № 211104/27.10.14 г. по търговско дело № 5637/14 г. на Софийски градски съд за издаване по реда на чл.624, ал.1 от ГПК на изпълнителен  лист  в полза на „Дойче банк“ – Нидерландия.

Баща и син Коцеви умишлено бавят нещата през годините, не плащат задълженията си към „Дойче банк Нидерландия Н.В“, като обжалват пред ВКС, Решение №2052/23.10.2015 г. по гражданско дело № 1555/15г. на САС, с което е потвърдено разпореждането № 211104/27.10.14г. на Софийски градски съд, за издаването на Изпълнителен лист. ВКС се произнася със Съдебен акт – Определение №127 на 01.03.2017 г., което е окончателно. Благомир Коцев и  баща му Рубин Коцев са осъдени и са задължени да платят  по 250 000 щатски долара  плюс лихвите на „Дойче банк Нидерландия Н.В“.

От търговския регистър става ясно, че двата запора на името на Благомир Коцев и баща му  и на Рубин Коцев са били на обща стойност около 830 000 лв. Запорирани са били и дяловете на Благомир в още две фирми по същия кредит – в ”Овърсийс-шипинг” и в “Консултантска къща Кредит сервис”.

По нататък историята по „погасяване на задълженията плюс лихвите“ от страна на Благомир Коцев към „Дойче банк Нидерландия Н.В“ е следната:

Години наред Благомир Коцев и баща му Рубин Коцев не престават да развиват своя бизнес с многото регистрирани фирми, както и ресторант „Хоризонт“ в морската градина, но чрез поставени лица.

Чрез поставени лица, защото години наред баща и син Коцеви са чакали да настъпи давностния период по изпълнителното производство и да прецакат „Дойче банк Нидерландия Н.В“.

Преди да бъде назначен за областен управител на Варна и за да бъде името му изчистено, през 2022 г. Благомир Коцев предприема действия за прекратяване на изпълнителното дело, на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. На 24.01.2022 г. (един месец преди да бъде назначен Благомир Коцев за областен управител) частният съдебен изпълнител Мариян Николов Петков издава постановление за прекратяване на изпълнително дело № 20148510402550, на горецитираното основание.

„Дойче банк Нидерландия Н.В“ обжалват постановлението за прекратяване на изпълнително дело № 20148510402550 на частния изпълнител, пред Софийски градски съд. Само че, съдът се произнася в полза на Благомир Коцев и Рубин Коцев.

Според постановеното Решение на Софийски градски съд в изпълнение на така наложените запори по изпълнителното дело са постъпили следните суми: 332.89 лева, постъпила на 31.10.2014 г. от сметката на Рубин Коцев., разкрита в „Юробанк България“ АД; 8.90 лева, постъпила на 03.11.2014 г. от сметката на Рубин Коцев, разкрита в „УниКредит Булбанк“ АД; 404.06 лева, постъпила на 21.04.2015 г. от сметката на Рубин Коцев, разкрита в „Обединена българска банка“ АД; 1160 лева, постъпила на 03.11.2014 г. от сметката на Благомир Коцев, разкрита в „Обединена българска банка“ АД; 344.16 лева, постъпила на 13.11.2014 г. от сметката на Благомир Коцев, разкрита в „Банка ДСК“ ЕАД.

На 25.11.2014 г. са изпратени искания за налагане на запори на дружествени дялове, притежавани от длъжниците търговски дружества, като тези запори са вписани в Търговския регистър, както следва: на 02.12.2014 г. върху притежаваните от длъжника Благомир Коцев дружествени дялове в „Консултантска къща кредит сървисиз“ ООД; на 02.12.2014 г. върху притежаваните от длъжника Благомир Коцев дружествени дялове в „О.ш.“ ЕООД; на 02.12.2014 г. върху притежаваните от длъжника Благомир Коцев дружествени дялове в „О.к.к.л.“ ООД; на 09.12.2014 г. върху притежаваните от длъжника Рубин Коцев дружествени дялове в „О.к.к.л.“ ООД.

На 14.07.2015 г. са изпратени до ОДП- Варна уведомления за наложен запор на МПС-та на длъжниците.

На 27.10.2016 г. взискателят е поискал налагане на запори на банкови сметки на длъжниците в „Първа инвестиционна банка“, като на 28.10.2016 г. такива са наложени, но по тях не са постъпвали суми по изпълнителното дело.

На 16.02.2017 г. взискателят е поискал налагане на запори на банкови сметки на длъжниците в „Райфайзенбанк България“ АД, „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД, като на 16.02.2017 г. такива са наложени върху банковите сметки на Благомир Коцев в тези банки, но по тях не са постъпвали суми по изпълнителното дело.

На 16.02.2017 г. са наложени запори на банковите сметки на Рубин Коцев в „СИБАНК“ АД, в „Юробанк България“ АД и „УникредитБулбанк“ АД, от където суми не са постъпвали.

На 15.02.2019 г. взискателят е поискал налагане на запори на евентуално разкрити банковите сметки на длъжниците във „В.Б.“ АД, но такива не са установени.

На 20.02.2019 г. взискателят е поискал налагане на запори на вземанията на длъжниците от третото задължено лице „О.-х.“ АД, като във връзка с това искане на 12.03.2019 г. е изпратено запорно съобщение до третото задължено лице, от което е получен отговор на 21.03.2019 г., че длъжниците нямат вземания, съответно не са постъпвали суми за погасяване на дълга във връзка с така наложения запор.

Забележете през всичките тези години тези двамата баща и син си правили гаргара с банката докато изчакат давностния срок. Всичко на всичко на банката – „Дойче банк Нидерландия Н.В“ са платили общата сума от 2 250,01 лв.

С молба вх. № 4694/21.01.2022 г. Упълномощен от длъжниците адвокат е поискал прекратяване на изпълнителното дело в хипотезата на чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК.

На 24.01.2022 г. един месец преди да бъде назначен Благомир Коцев за областен управител на Варна е постановено постановление от частния съдебен изпълнител за прекратяване на изпълнителното дело, на основание чл. 433, ал.1, т.8 от ГПК.

На 03.06.2022 г. с Решение № 1324 Софийският градски съд  оставя без уважение жалбата на банката – „Дойче банк Нидерландия Н.В“ и по този начин окончателно „изпира“ Благомир Коцев и Рубин Коцев.

През този период Благомир Коцев е бил вече – Областен управител на Варна, назначен от Министър председателя – Кирил Петков.

Afera.bg

Виж:

1. Съдебен акт (Определение №127) на Върховния касационен съд, издадено на 01.03.2017 г., което е окончателно и е в полза на „Дойче банк“.

2. Решение № 1324/03.06.2022 г. от Софийски районен съд, с което е „изпран“ – Благомир Коцев.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here