Две от най-големите държави в света ще строят отворена световна икономика

0
41

 

Русия и Казахстан възнамеряват да допринесат за изграждането на отворена световна икономика и да насърчават либерализацията и опростяването на условията за търговия и инвестиции. Това се казва в съвместно изявление на президентите на Русия и Казахстан Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев, прието на преговорите в Астана.

„Страните възнамеряват да допринесат за изграждането на отворена световна икономика, да защитават многостранна търговска система, в която Световната търговска организация (СТО) играе централна роля, да насърчават либерализацията и опростяването на условията за търговия и инвестиции, да стимулират създаване на отворена, справедлива, недискриминационна среда за развитие без протекционизъм, едностранни санкции и друг натиск“, се казва в документа, публикуван на уебсайта на Кремъл.

Двете държави възнамеряват да увеличат и разнообразят взаимния стокообмен, като му придадат балансиран характер и увеличат дела на продуктите с висока добавена стойност в него. Москва и Астана също ще развиват сътрудничество в областта на високите технологии, „включително чрез засилване на връзките между иновационните центрове и технологичните паркове на двете страни“. Подчертава се необходимостта от осигуряване на взаимно благоприятен достъп на стоки, услуги и инвестиции до пазарите, увеличаване на броя на предприятията, насърчаване на прякото производствено коопериране и възможността за трансфер на технологии и компетенции.

Руската федерация и Казахстан също са решени да разширят междурегионалното сътрудничество в различни области, „стимулирайки „хоризонталните“ преки връзки между икономически и други субекти“. За целта се предлага да се използват възможностите на Форума за междурегионално сътрудничество, изложби и панаири и бизнес мисии. Страните възнамеряват да насърчават установяването на „дългосрочни и взаимноизгодни“ отношения между организациите на двете страни и участието на представители на бизнес общността в различни събития.

В съвместното изявление на президентите се отбелязва желанието за създаване на най-благоприятни условия за бизнес и инвестиции, както и за предоставяне на държавна подкрепа за „проекти за производствено сътрудничество и доставка на готови продукти, оборудване, суровини и консумативи“. Страните ще задълбочат координацията в областта на цифровизацията на различни сфери на живота.

„Страните възнамеряват да продължат системната работа в рамките на Междуправителствената комисия за сътрудничество между Руската федерация и Република Казахстан, която е важен механизъм за практическо взаимодействие в приоритетни области на двустранните отношения“, се подчертава в изявлението. Москва и Астана ще окажат всестранна помощ в изпълнението на Програмата за цялостно икономическо сътрудничество между правителството на Руската федерация и правителството на Република Казахстан за 2021-2025 г.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here