ЕК ще съди България заради липса на правила за правата на жертвите на престъпления

0
36

 

Отправени са и предупреждения, които засягат чистия въздух и разделното събиране на отпадъци

 

Европейската комисия е изпратила предупреждения, че ще заведе дела към някой държави от блока, сред тях е и България. Това става ясно от справка на сайта на ЕК, предава „Фокус“.

„В редовния си пакет от решения за нарушение Европейската комисия предприема съдебни действия срещу държавите-членки за неспазване на техните задължения съгласно правото на ЕС. Тези решения, обхващащи различни сектори и области на политиката на ЕС, имат за цел да гарантират правилното прилагане на правото на ЕС в полза на гражданите и предприятията“.

„Днес Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за неуведомяване на мерките за транспониране в националното законодателство на Директивата за правата на жертвите. Крайният срок за държавите членки да транспонират директивата беше 16 ноември 2015 г.

През януари 2016 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до България за това, че не е транспонирала и не е съобщила на Комисията мерките за транспониране в рамките на крайния срок. През март 2019 г. Комисията последва мотивирано становище, тъй като България не е съобщила за пълно транспониране.

След многобройни разговори с българските власти от 2019 г. насам и като взе предвид най-новите отговори от България, Комисията реши да предяви иск срещу тази държава-членка пред Съда на Европейския съюз, тъй като две разпоредби от Директивата за правата на жертвите все още са в сила не е транспониран в българското законодателство. Тъй като случаят се отнася до несъобщаване на мерки за транспониране на законодателна директива, Комисията ще поиска от Съда на Европейския съюз да наложи финансови санкции на България“ се посочва в съобщението на ЕС.

Към България са отправени и други предупреждения, които засягат чистия въздух и разделното събиране на отпадъци.

„Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ, ЕСТОНИЯ, КИПЪР, АВСТРИЯ И РУМЪНИЯ да транспонират правилно Рамковата директива за отпадъците

Европейската комисия реши да започне процедура за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо до България, Кипър , Чехия, Естония, Румъния  и Австрия, за да се справят с недостатъците в тяхното транспониране на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (Рамкова директива за отпадъците), изменена с Директива (ЕС) 2018/ 851/ЕС“.

За нашата страна се посочва: „Българските закони транспонират неправилно разпоредби относно минималните изисквания за схемите за разширена отговорност на производителя, мониторинга и оценката на мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци и разделното събиране на текстил, което трябва да бъде въведено до 1 януари 2025 г.“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here