ЕК изпраща писма по 4 наказателни процедури за България

0
26

 

Очаква се отговор от страна на българската държава

ЕК съобщи, че изпраща до България писма по четири наказателни процедури. Комисията отбелязва, че очаква от нашата страна отговор до два месеца, в противен случай процедурите ще продължат, предава БТА.

Търговия с емисии

България, както и Белгия, Чехия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция не са съобщили за пълното въвеждане в националното законодателство на промените в европейските правила за търговията с емисии. Крайният срок е изтекъл на 31 декември 2023 г., отбелязва комисията.

Промените в правилата на ЕС за системата за търговия с емисии, приложими и при въздухоплаването, влязоха в сила през май миналата година. Измененията засягат също превозите по море и прилагат ценообразуване на въглеродните емисии в нови икономически области с установяване на отделна нова система за търговия с емисии за сгради, пътни превози и горива. Новите правила създават фонд със средствата от търговията с емисии, с който се осигурява справедлив енергиен преход, се посочва в съобщението.

Законна икономическа миграция

Европейските правила за т. нар. „Синя карта“ определят условията за влизане и пребиваване на висококвалифицирани чужденци, които идват да живеят и работят в ЕС. Тези правила включват по-гъвкави условия за прием, разширени права и възможност за по-лесно придвижване и работа между държавите от ЕС.

България, Белгия, Естония, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция не са съобщили на ЕК за въведените национални мерки за прилагане на правилата на ЕС до крайния срок – 18 ноември 2023 г.

Автомобилни застраховки

Новите европейски правила за автомобилното застраховане целят подобряване на защитата на жертвите на пътни произшествия в ЕС. Улесняват се проверките за задължителната застраховка и се създават възможности за обезщетение на жертвите при неплатежоспособност на отговорния застраховател.

Държавите от ЕС трябваше да въведат съответните законодателни промени до 23 декември 2023 г., но България, Белгия, Чехия, Германия, Естония, Гърция, Испания, Люксембург, Латвия, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия не са съобщили за предприемането на необходимите действия.

Потребителски кредити

Правилата на ЕС за кредитополучателите и изкупвачите на кредити предвиждат възможност за търговия с необслужвани кредити през граница и допълнителна защитата на потребителите. Според промените прехвърлянето на правата на кредитора не променя първоначално договорното задължение между страните и така потребителите могат да предявят искане за защита от първоначалния кредитор.

Въвеждат се възможности за рефинансиране на получения кредит, отлагане на плащането на вноските по дълга, промяна на лихвения процент или частично опрощаване, както и изисквания за повишаване на прозрачността в отношенията с кредитора. Държавите в ЕС трябваше да въведат промените в националното законодателство до 29 декември миналата година.

България, Белгия, Чехия, Естония, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия не са съобщили на комисията, че са изпълнили изцяло това изискване, се уточнява в съобщението.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here