Патентно ведомство за казуса „Движение 3 март“: Законът е спазен

0
29

 

В целия процес по регистрацията на марките „Трети март“ Патентно ведомство се е придържало стриктно към законово установените срокове и процедури.

 

Това се казва в позиция до News.bg. Тя бе изпратена като отговор на бившия председател на Патентното ведомство Таня Найденова, че са допуснати законови нарушения.

Действащият от 2019 г. Закон за марките и географските означения (за разлика от предходния) е категоричен и в него експертизата по същество не предвижда разглеждане на целта на регистрацията на марка, така както е било предвидено по предходните закони, изясняват от там.

Отказ има законово основание да се постанови само и единствено в случаите, посочени в чл.11 от Закона за марките и географските означения, но „Трети март“ не попада в нито една от неговите хипотези. Затова заявките подадени на 04.08.2023 са придвижени за публикуване в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, чиято публикация е извършена на 31.08.2023 г. в бр.№08.2, който е публично достъпен и всяко лице от датата на публикацията в законово установения срок от 3 месеца може да възрази срещу регистрацията на марката.

Законово установеният срок за възражения по заявките е изтекъл на 30.11.2023 г., като след него започва да тече 7 дневен срок, в който Патентно ведомство трябва да излезе с решение за регистрация. То излиза с решения за регистрация на 05.12.2023 г., от което е видно, че цялата процедура е била проведена по законово установения срок.

Контролът върху дейността на Патентно ведомство в съответната процедура е възложен на обществото. И това е най-висшата демократична форма за контрол.

В срок от 3 месеца всеки български гражданин е имал възможност да възрази срещу регистрацията на марките „Трети март“. В рамките на три месеца, няма постъпило нито едно възражение. Ако такова беше направено, процедурата по регистрацията щеше да бъде спряна. Тази процедура е предвидена именно, за да бъде защитен обществения интерес, когато дадено физическо или юридическо лице с действията си би могло да го застраши.

Законът постановява, че ако по време на този 3 месечен период няма възражения, в срок до 7 дни Патентно ведомство трябва да излезе с решение за регистрация на марката.

Режимът на регистрация на търговски марки е публично известен. Всяка стъпка от него и всеки срок са ясно упоменати и синхронизирани с европейското законодателство. Ангажимент на председателя е стриктното им прилагане. В процеса по регистрация на марките „Трети март“ Ведомството е действало изцяло законосъобразно, се казва още в позицията.

Според Таня Найденова тя противоречи на два закона, КТ и морала
Припомняме, че според Найденова регистрацията на търговската марка „Движение Трети март“ противоречи на два закона, (КТ) и морала.

Марката е получила регистрация от Патентното ведомство на 5 декември 2023 година, а документите са подадени от Весела Лечева още на 4 август 2023 г.

Според Найденова регистрацията, която се обсъжда масово в публичното пространство през последната седмица, може да се разглежда като нарушение на КТ, два закона, на практиката и морала.

Тя посочва, че датата 3 март е записана като национален празник в чл. 154 от Кодекса на труда. Таня Найденова изтъква, че националният празник е най-важният официален празник на всяка държава, чества се тържествено на дата, която обикновено има най-важно значение в историята на нацията и държавата, като той е на всички граждани.

Уволнената през 2022 г. шефка на Патетното ведомство заявява, че решението за регистрация на марка „Движение Трети март“ е взето в противоречие със Закона за търговските марки и промишлени образци и Закона за марките и географските образци.

По думите ѝ, в архива на Патетното ведомство от 2014 година е отбелязано, че Николай Бареков е поискал регистрация на същата марка, но е получил отказ заради противоречие на Конституцията и закона.

„Сега се регистрира на същото основание.

Как се е изменило тълкуванието на тези разпоредби от 2014 година насам, когато е спрян опит за регистрация на „Коалиция Трети март“, пита Найденова.

Тя обяснява, че съгласно изброените абсолютни основания за отказ от чл.11 ал.1 на Закона за марките и географските образци, знаци, които частично водят до заблуждение, такива, които противоречат на обществения ред и добрите нрави, знаци запазени за използване от държавата (например гербове), публични институции или международни организации, също са изключени от регистрация поради обществен интерес.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here