Градският прокурор на София Илиана Кирилова поиска дисциплинарно производство срещу Невена Зартова

0
36

 

Административният ръководител – Градски прокурор на София Илиана Кирилова предложи чрез и.ф. главен прокурор сезирането на Висшия прокурорски съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия административен ръководител на Софийска районна прокуратура (СРП) Невена Зартова.

Искането се базира на доклад на отдел 06 „Административен“, направление „Инспекторат“, на Върховната прокуратура, за извършена проверка на действията на трима прокурори от СРП, както и на техния административен ръководител.

Проверяващият върховен прокурор заключава, че тримата прокурори при СРП не следва да носят дисциплинарна отговорност, докато същата следва да се понесе от вече бившия ръководител на Софийска районна прокурора. В тази връзка с оглед компетенциите по Закона за съдебната власт (ЗСВ) административният ръководител на СГП сезира Висшия прокурорски съвет.

Проверката обхваща пет конкретни действия на прокурор Зартова, свързани с образуване по устно разпореждане на 29.05.2023 г. на прокурорска преписка от СРП. За три от извършените от Зартова действия проверяващият прокурор заключава, че са умишлено допуснати, а именно нарушение на служебните задължения, дисциплинарно нарушение, уронване престижа на съдебната власт.

На първо място се установява, че Софийска районна прокуратура неправомерно се е самосезирала по публикация в електронно издание без в същата изобщо да са налице данни за извършено престъпление, което представлява нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ.

На второ място проверката констатира, че тогавашният административен ръководител на СРП сама е осигурявала свидетели по делото, което само по себе си не е нарушение. Проблемното в случая е естеството на показанията им, с които Зартова е била наясно. Това сочи, че през цялото време тя е съзнавала, че мястото на водене на досъдебното производство още от самото му образуване е неправомерно. Касае се за досъдебно производство, което е следвало да се изпрати на компетентната Софийска градска прокуратура и това представлява дисциплинарно нарушение също по чл. 307 от ЗСВ

На трето място – в качеството си на административен ръководител Невена Зартова е провеждала телефонни разговори с тогавашния ръководител на ГДБОП-МВР, от когото е изисквала задържането на лица. Проверката не установява с това си действие Зартова да е осъществила състав на престъпление, но са налице данни за дисциплинарно нарушение.

На четвърто място – след като на 05.06.2023 г. е узнала, че досъдебното производство, образувано и водено неправомерно в СРП, вече е изискано от СГП, Зартова е предприела действия по предотвратяване това да се случи, което сочи, че целенасочено досъдебното производство не е изпращано от СРП в СГП. Същите действия не представляват престъпление, но могат да се разглеждат като уронване престижа на съдебната власт, с оглед на това, че като административен ръководител Невена Зартова умишлено е допуснала наблюдаващите прокурори да извършат нарушения, които е следвало да предотврати. Това все пак се случва, но на последващ етап и е направено устно.

„Цялостният анализ на доказателствата, при което се отчитат всички действия на прокурор Зартова – от посещението непосредствено преди самосезирането при тогавашния главен прокурор Иван Гешев, през осигуряването на свидетели по делото, проследяване на извършването на процесуално-следствените действия (претърсвания и изземвания), до създаването на организация за недопускане изпращане на делото на СГП, говори за умисъл на действията“, се посочва във внесеното предложение до Висшия прокурорски съвет за образуване на дисциплинарно производство спрямо бившия административен ръководител на СРП.

Настоящото предложение е второто искане за налагане на дисциплинарно наказание спрямо прокурор Зартова. Първото предложение до Прокурорска колегия бе внесено на 06.10.2023 г.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here