Доклад на OPCW: Не Башар Асад е извършил химическите атаки в Сирия през 2015 г., а „Ислямска държава“

0
29

 

Организацията за забрана на химическите оръжия подчертава, че докладът е изготвен на базата на независими разследвания

 

Доклад на Екипа за разследвания и идентификация заключава, че „Ислямска държава“ е имала изключителните средства, мотиви и способности да разпръсне серен иприт в атаката през 2015 година.

Хага, Нидерландия, 22 февруари 2024

Четвъртият доклад на Екипа за разследвания и идентификация (ЕРИ) на Организацията за забрана на химическите оръжия заключава, че има разумни доводи да се смята, че звена на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ) са извършителите на нападенията с химически оръжия на 1 септември 2015 г. в Мареа, Сирия. Обстойното разследване на ЕРИ беше проведено в периода от януари 2023 г. до февруари 2024 година.

Основни открития:

1. Атака на ИДИЛ със серен иприт:

ЕРИ заключава, че има разумни доводи да се смята, че на 1 септември 2015 г. между 09:00 и 12:00 (UCT+3) по време на продължителни атаки, целящи превземането на град Мареа, части на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ) са употребили серен иприт.
Химическият агент е бил разпръснат чрез употребата на едно или повече артилерийски оръдия.

2. Места на въздействие и остатъци:

ЕРИ идентифицира няколко места на въздействие в Мареа, без отличителен модел на насочване.
Всички изследвани останки и боеприпаси, забелязани на тези места, са били конвенционални артилерийски снаряди, по-точно от 122-мм калибър, модифицирани за разпръскване на течен заряд.

При удара поне шест снаряда са изпуснали черно вискозно вещество с ясно изразена „остра“ и „чеснова“ миризма.
Установени са имената на единайсет лица, които са попаднали в контакт с течната субстанция и са получили симптоми, съответстващи на излагане на серен иприт.

3. Изключителният и специализиран капацитет на ИДИЛ в този инцидент:

ЕРИ установи, че химическият заряд е бил разпръснат с артилерия от райони, намиращи се под контрола на ИДИЛ.
Нито една друга групировка не е притежавала средствата, мотивите и способностите да употреби серен иприт като част от атаката в Мареа на 1 септември 2015 година.

ЕРИ успява да пресъздаде организационната структура и веригата на командване, които са довели до употребата на химически оръжия от Ислямска държава в Мареа на 1 септември 2015 година.
Стратегически военни операции, подобни на атаката, извършена в Мареа, включващи употребата на химически оръжия в големи количества, биха могли да се извършат само по силата на преки заповеди от изпълнителната власт на ИДИЛ, т.е. от Делегирания комитет, действащ пряко под ръководството на така наречения „халиф“ на ИДИЛ.

В хода на своето разследване ЕРИ е успял да свърже допълнителни организационни структури и лица с употребата и разпръскването на химически оръжия от Ислямска държава, в това число и Диван ал-Джунд (ведомство на войската) и Комитета за военно развитие и производство, идентифицирайки имената на общо четирима души като извършители. Още двама членове на ИДИЛ са били идентифицирани като основни двигатели на програмата за химически оръжия на ИДИЛ.

4. Степен на достоверност:

ЕРИ прави своите заключения на базата на стандарт за доказване, известен като „разумни доводи“, трайно приет от международни органи за установяване на факти и анкетни комисии.

Оценката включва информация от Мисията за установяване на фактите (МУФ), Държавите-страни по конвенцията, проведени от ЕРИ интервюта и анализи на проби, компютърни модели, сателитни изображения, карти на фронтови линии, автентични видеоматериали и снимки, и други относими данни.

При оповестяването на доклада генералният директор на ОЗХО посланик Фернандо Ариас каза: „С четвъртия доклад на Екипа за разследвания и идентифициране (ЕРИ), Секретариатът на ОЗХО за пореден път изпълни получения мандат за идентифициране на извършителите на престъпления с химическо оръжие, използвано в Сирия. В този доклад ЕРИ установи, че ИДИЛ е използвала серен иприт в Мареа на 1 септември 2015 година. Това независимо разследване беше проведено въз основа на здрава научна методология, както и на съчетаване, последователност и потвърждаване на цялата събрана и анализирана информация в съответствие с най-високите международни стандарти.

За пореден път Секретариатът на ОЗХО демонстрира, че е в състояние да идентифицира извършителите на употреба на химически оръжия, били те държави или недържавни участници. Това е остро напомняне към международната общност, че недържавните участници, като ИДИЛ, са развили капацитет и воля за употреба на химическо оръжие. Това подчертава ключовата роля и експертизата на ОЗХО в посрещането на подобни заплахи. Фактите сега са известни – от международната общност зависи да предприеме действия в рамките на ОЗХО и извън нея.“

Обща информация

Мандатът на ЕРИ е да идентифицира извършителите на конкретни случаи на използване на химическо оръжие в Сирийската арабска република. Той е отговорен за разследването само на тези случаи, в които Мисията за установяване на фактите е определила, че в Сирия е извършена употреба или е вероятна употреба на химически оръжия, както и в случаите, при които Съвместният механизъм за разследване (СМР) на ОЗХО и ООН, чийто срок на действие вече е изтекъл, не е изготвил доклад.
ЕРИ е натоварен с установяване на фактите и не е прокурорска или съдебна структура. Той не е отговорен за определяне на криминалната отговорност на лица, организации или държави. Освен това ЕРИ не прави препоръки за последващи действия. Тези въпроси са отнесени към определящите политиката органи на ОЗХО (включително Конференцията на държавите-членки, Изпълнителния съвет) и други относими органи. Според решението на Конференцията на страните-членки, докладът е споделен с Генералния секретар на ООН.

В качеството си на орган за прилагане на Конвенцията за забрана на химическото оръжие ОЗХО, заедно със своите 193 държави-членки, наблюдава глобалните усилия за окончателно премахване на химическите оръжия. От влизането в сила на Конвенцията през 1997 г. тя е най-успешният договор за разоръжаване, с който се елиминира цял клас оръжия за масово унищожение.

През 2023 г. ОЗХО потвърди, че всички запаси от химическо оръжие, декларирани от 193-те държави-страни по Конвенцията за забрана на химическото оръжие от 1997 г. насам, възлизащи на 72 304 метрични тона химически агенти, са били необратимо унищожени в рамките на строгия режим за проверка на ОЗХО.
За мащабните си усилия за премахване на химическите оръжия ОЗХО получи Нобелова награда за мир за 2013 година.

източник: opcw.org; превод: „Гласове“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here