МВФ подготвя финансова революция: доларът вече няма да е глобална валута

0
32

 

Международният валутен фонд (МВФ) подготвя финансова революция, при която няма да има нужда от една единствена глобална валута. Как е възможно това и какво влияние ще има за целия свят?

Статутът на глобалната резервна валута позволява невероятна свобода на действие по отношение на паричната политика на САЩ: има постоянно търсене на долари в чужбина като средство за по-лесен внос и износ на стоки. Петродоларният монопол направи щатския долар основен за глобалната търговия с петрол в продължение на десетилетия.

Това означава, че Централната банка на САЩ е успяла да създаде фиатна валута от нищото в много по-висока степен от която и да е друга централна банка на планетата, като същевременно избягва незабавните ефекти от хиперинфлацията.

Голяма част от тези пари, както и дълг, деноминиран в долари, се озовават в трезорите на чуждестранни централни банки, международни банки и инвестиционни фирми. Понякога се държат като хеджиране или се купуват и продават, за да се коригират обменните курсове на местните валути. До 60% от цялата американска валута (и 25% от държавния дълг на САЩ) се притежава извън САЩ.

Статутът на глобална резервна валута е това, което позволи на правителството на САЩ и Федералния резерв да напечатат десетки трилиони долари в нови банкноти след кредитния срив през 2008 г., като същевременно поддържат инфлацията повече или по-малко под контрол.

Проблемът е, че тази система за „складиране“ на долари в чужбина продължава толкова дълго и в крайна сметка ефектите от прекомерното печатане на банкноти се появяват у дома.

Споразумението от Бретън Уудс (курорт в САЩ) от 1944 г. създава рамката за възхода на щатския долар. Бретънудската система е международна система за организация на валутните курсове и търговските разплащания, установена след международната конференция в Бретън Уудс.

Докато ползите са очевидни, особено за САЩ, има много свързани разходи. Статутът на световната резервна валута е като „сделка с дявола“. Получаваш слава, получаваш богатство, получаваш трофеи и скъпа кола – за известно време. След това един ден дяволът идва да прибере дължимото и когато го направи, ще вземе всичко.

Времето за събиране на дължимото наближава скоро за САЩ. Това може да е под формата на чисто нова система, подобна на споразумението от Бретън Уудс, която да премахне долара като глобална резервна валута и да го замени с нова система за цифрови кошници.

Глобалните банки по същество признават, че планират пълно преразглеждане на базирания на долари финансов свят и създаването на система, фокусирана върху дигиталната валута на централната банка (CBDC), изградена върху „унифицирани счетоводни книги“.

Има три скорошни събития, всички обявени последователно, които предполагат, че смяната на долара е неизбежна.

XC платформата на МВФ: Централизирана политика за CBDC

XC платформата на МВФ беше пусната като теоретичен модел през ноември 2022 г. Тя ще свърже всички дигитални валути на централните банки, наричани CBDC (Central Bank Digital Currency), под един чадър заедно с „наследени валути“ (долари, евро и т.н.).

XC платформата на МВФ се предлага на пазара като политическа структура за улесняване на трансграничните плащания в CBDC за правителствата и централните банки. Разбира се, тази платформа поставя МВФ като посредник, контролиращ потока от цифрови транзакции. МВФ предполага, че платформата XC ще направи прехода от наследени валути към CBDC по-лесен за различните държави-участници в платформата.

МВФ отбеляза през 2023 г.: Можем да се окажем в свят, в който имаме свързани субекти до известна степен, но някои субекти и някои държави са изключени. И като глобална и многостранна институция, ние някак си се стремим да осигурим основна свързаност, основен набор от правила и управление, което е наистина многостранно и приобщаващо. Амбицията е да се стремим към иновация, която е съвместима с целите на политиката и която е приобщаваща по отношение на широкото членство, да речем, в МВФ.

В превод децентрализираните системи са лоши.

„Приобщаването“ (колективизмът) е добро.

И МВФ иска да работи в тандем с други глобалистки институции, за да бъде контрольор на този икономически колективизъм.

Универсалната счетоводна книга на Банката за международни разплащания (BIS)

Само ден след като МВФ обяви своите цели за XC платформата, Банката за международни разплащания (BIS) обяви плановете си за единен запис за всички CBDC, наречен BIS Universal Ledger. BIS специално отбеляза, че проектът има за цел да вдъхне доверие в цифровите валути на централните банки (CBCD), като същевременно преодолява фрагментацията на текущите усилия за токенизация.

Докато МВФ се фокусира върху контролирането на международната политика, BIS преследва техническите аспекти за глобализацията на CBDC. Идеята е за общество без пари в брой, като цифровите транзакции трябва да бъдат наблюдавани от централизиран субект, за да се запазят парите „сигурни“.

BIS твърди в техния обширен преглед на Unified Ledgers:

Днес паричната система е на прага на друг голям скок. След дематериализацията и цифровизацията, ключовото развитие е токенизацията – процесът на цифрово представяне на искове върху програмируема платформа. Това може да се разглежда като следващата логична стъпка в съхраняването на цифрови записи и прехвърлянето на активи.

Има три основни твърдения, направени от BIS в тяхната програма:

Първо, цифровизацията на парите е неизбежна. Парите ще изчезнат главно защото улесняват преместването на пари, а съществуващите криптовалути са „погрешна система, която не може да поеме мантията на бъдещето на парите“.

Второ, съществуващите децентрализирани методи на плащане са неприемливи, защото са „рискови“. Само централните банки са достатъчно квалифицирани и „надеждни“, за да посредничат при обмена на пари.

Трето, използването на Unified Ledgers до голяма степен е предназначено за проследяване  и дори разследване на всички транзакции (за общественото благо, разбира се).

Това е техническата основа за централизацията на всички дигитални валути на централните банки (CBDC), управлявани отчасти от BIS и МВФ, и се планира да влезе в по-широка употреба през следващите две години.

Днес вече има множество държави, които тестват счетоводната книга на BIS.

Важно е да се разбере, че всеки, който действа като посредник в глобалния паричен обмен, ще има цялата власт както над правителствата, така и над техните граждани. С други думи, който контролира унифицираната счетоводна книга, контролира и всички пари на света.

Ако се следи всяко движение на богатство – от плащанията между правителствата до плащането за хранителни стоки и гориво – тогава всяка една транзакция може да бъде отхвърлена. Достъпът до храна и гориво ще зависи от прищявката на наблюдателя. Който може дори да е изкуствен интелект.

Исторически такъв детайлен контрол върху отделните транзакции не е бил възможен. Цифрите варират, но средният американец в момента прави 39-70 транзакции на месец, 1-2 на ден. Разработването на изкуствен интелект дава възможност да се оценяват и анализират огромни количества данни в реално време и да се разработват много подробни профили на индивиди просто въз основа на техните покупки. И, разбира се, да се идентифицира и предотвратява антисоциалното поведение при покупки в реално време.

Трансграничният проект SWIFT (друг начин за контрол на цели нации)

Както видяхме при опита да се използва платежната мрежа SWIFT като тояга срещу Русия, има очевиден мотив за глобалистите да контролират високоскоростен център за транзакции в голям мащаб. Отново става въпрос за централизация и всеки, който контролира центъра, има средствата да контролира търговията… до определен момент.

Блокирането на Русия от SWIFT обаче не проработи. Руската икономика претърпя минимални щети точно защото има други методи за прехвърляне на пари между нациите, за да се поддържа търговският поток. Въпреки това, под глобален паричен чадър, базиран на дигиталната валута на централната банка (CBDC), би било невъзможно за която и да е държава да работи извън него. Не става въпрос само за лекотата на изключване на нация от мрежата, но и за властта незабавно да се блокира прехвърлянето на средства в приемащата страна на обмена. Всички средства от всякакъв източник могат да бъдат прехванати, преди да стигнат до своя получател.

След като правителствата са изцяло зависими от централизирана парична система, централизиран счетоводен регистър и централизиран обменен център, те никога няма да могат да избягат от тях. Този контрол неизбежно ще се разпространи към населението като цяло.

Ето наистина страшната част: по-голямата част от нациите се съгласяват с тази програма. Китай е най-нетърпелив да се присъедини към световната валутна схема. Русия все още е част от BIS, но участието им в проекта за CBDC все още не е ясно. Въпросът е, че не очаквайте БРИКС да противодейства на новия паричен ред. Няма да стане.

Дигиталните валути на централните банки (CBDC) на страните участнички в програмата автоматично прекратяват статута на долара като глобална резервна валута.

И така, какво общо имат всички тези глобалистки проекти за дигиталната валута CBDC с долара?

Изводът е следният: единната система CBDC изключва изцяло необходимостта от използване на глобална резервна валута. Моделът Unified Ledger взема всички CBDC и ги хомогенизира в „басейн“ от ликвидност, като всяка дигитална валута на отделната държава CBDC става сходна по характеристики за кратък период от време.

Предимствата на долара изчезват при този сценарий. Стойността на всички валути става относителна към посредника. С други думи, МВФ, BIS и други свързани институции диктуват свойствата на CBDC и по този начин няма отличителен аспект на всяка отделна дигитална валута CBDC, което да я прави по-ценна от останалите.

Всички световни валути, от долари до малайзийски рингит, няма да бъдат нищо повече от редови позиции в Универсалния счетоводен регистър.

В крайна сметка глобалистите ще имат два предвидими аргумента:

Първо, световна резервна валута под контрола на една нация е несправедливо и ние като глобални банкери трябва да направим системата „по-равна“.

Второ, защо изобщо да имаме резервна валута, когато всички транзакции така или иначе се модерират в нашата книга? Доларът не е по-добър за международна търговия от всяка друга дигитална валута на централната банка (CBDC).

Глобалистите желаят общество без пари в брой, защото е лесно контролируемо общество. Помислете за локдауна по време на пандемията от Ковид: ако имаше безкасова система по това време, правителствата щяха да получат всичко, което искат. Например, ако откажете да вземете експерименталната ваксина? Те просто ще изключат цифровите ви акаунти и ще ви принудят да спазвате изискванията. Без физически пари нямате алтернатива, освен ако не планирате да живеете изцяло извън земното кълбо. Глобалистките организации настояват дигиталните пари CBDC да станат активни много бързо. Те, заедно с централизираните счетоводни книги, ще детронират долара.

Това означава, че тези трилиони зелени пари, държани в чужбина, ще започнат да наводняват обратно Америка, причинявайки историческа инфлационна катастрофа.

Точно такъв вид катастрофа, която може да убеди една нация да приеме нова цифрова валута. Колкото и американската нация да се е възползвала от статута на долара като глобална резервна валута в миналото, тя ще пострада еднакво, докато доларът умира.

Източник: obektivno.bg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here