Как с 67 милиона, дадени без обществена поръчка, EVN застрашава националната сигурност! Ще реагират ли институциите?

0
21

 

Ще има ли отговор от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), Агенцията за обществени поръчки (АОП) и от посланика на Република Австрия на явното нарушаване на законите?

 

В неделя EVN България получи 5 отличия от „Зелените Оскари“ за най-отговорните компании. Доколко, обаче, е отговорен бизнесът на енергийната компания може да се спори. Също така е много съмнително как EVN обра почти всички награди и то само пет дни след като сайтът Narod.bg разкри безобразна схема за 67 млн. лева, дадени без обявявана обществена поръчка за охраната на енергийни и инфраструктурни обекти на австрийския консорциум EVN. Съмнителна е пълната липса на отговор от страна на енергийното дружество след излизането на публикацията, която беше публикувана и от други медии. Но вместо да даде отговор на десетте въпроса, EVN получи 5 награди.

Според изнесените преди дни данни, EVN предоставя охраната на целия бизнес в ръцете на частната компания „Кремък” ЕООД, регистрирана в Стара Загора, срещу рекордните 66 559 928.70 лв. без ДДС, като въпросната охранителна фирма по всяко време може да откаже услугата и така цялата преносна мрежа да стане уязвима за всякакви атаки. Друг важен въпрос е, че тази сума се калкулира в цената на електроенергията – близо 67 милиона лева без ДДС, които се заплащат от стотици хиляди български граждани – клиенти на EVN.

Оказва се, че сигурността на енергийните доставки вече над 15 години е в ръцете на частната фирма, без да се спазват разпоредбите на закона. Още повече, че енергийните доставки са част от националната сигурност и пряко засяга живота на хиляди българи, тъй като EVN оперира в 9 области и на 42 000 кв. км от територията на България.

Въпроси без отговор

Председателят на Съвета на директорите на EVN „Електроразпределение” Юг Йоахим Гасер е получил няколко въпроса, които и до момента нямат отговор:

  • Защо на 7 май 2024 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП бе публикувано директно възлагане за охрана на досегашната фирма „Кремък” ЕООД, като в срок от 3 дни договорът трябва да бъде подписан? Какво налага такава бързина?
  • Какво попречи да се подготви и публикува законна и открита процедура по ЗОП преди 6 месеца или 1 година?
  • Защо в това директно възлагане е включена и физическата охрана от 160 човека? За такъв вид охрана не важат аргументите за авторско право върху интелектуалния продукт „Система KremaKvGUARD” и това, че само фирмата има права върху него? Не е ли това директно нарушение на закона?
  • Как е установено, че цените са наистина пазарни и как е одобрена сумата от 66 559 928.70 лв. без ДДС?
  • Защо сред повече от 15 години работа с една и съща фирма и похарчени стотици милиони за охрана EVN не е собственик на техническото оборудване?
  • Оказван ли е натиск върху енергийното дружество, че да се бърза толкова много с възлагането? Сегашната фирма „Кремък” ЕООД заплашвала ли е, че ще остави близо 11 хиляди обекта без охрана веднага?

От публикация на сайта Narod.bg става ясно, че медията е внесла в понеделник сигнал с приложени множество документи до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), Агенцията за обществени поръчки (АОП) и до посланика на Република Австрия Нейно Превъзходителство г-жа Андреа Икич-Бьом, в който се описват всички нарушения на закона по конкретния казус.

Сигнал е изпратен и до австрийския всекидневник Der Standard, ще бъде изпратен и до министъра на енергетиката Владимир Малинов, КЕВР и депутати от всички партии в парламента.

Какво изисква законът?

Правното основание е чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т., б от ЗОП. Предметът на поръчката е „Надграждане на текущите охранителни дейности на енергийни и инфраструктури и обекти, разположени на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД и лицензионната територия на EVN България и Топлофикация ЕАД с цел прилагане на нова концепция, позволяваща управление и контрол върху цялостната охранителна дейност посредством придобиване на собственост върху оборудването, чрез което се извършва дейността и наблюдение на дейностите на изпълнителя чрез достъп до съответните данни.

От публикуваните документи става ясно, че изложените аргументи са изцяло симулативни и се използват с цел поръчката да бъде възложена на конкретен изпълнител, а именно „Кремък” ЕООД, която фирма охранява EVN в продължение на повече от 15 г.

Доколкото е възможно да се провери, става ясно, че всички възлагания до момента са ставали по един и същ непрозрачен начин, без конкуренция и на цени, определяни по неясен начин. Истинската причина за публикуването е изтичането на срока на договора между EVN и „Кремък” ЕООД, а не промяната на концепцията за охрана.

Проблемите

Дали австрийските собственици и българските управители на дружеството са наясно, че всеки възложител е длъжен при наближаване края на срока на договора да подготви документация за обществена поръчка за избор на изпълнител?

Конкретната обществена поръчка трябва да е открита съобразно това, че стойността ѝ е 66 559 928.70 лв. без ДДС за 3 г. Няма юридически аргумент, който да оправдава този извънреден начин на възлагане, чрез който се изключва конкуренцията и се облагодетелства само един конкретен изпълнител.

Възложителят е проявил безотговорност, като не е подготвил навреме открита и прозрачна обществена поръчка и това ще доведе до загуба на всеки един потребител на услугата на EVN, защото сумата от 66 559 928.70 лв. без ДДС ще бъде платена от гражданите на България.

Невярно е заключението, че поръчката не може да бъде разделена на отделни позиции. От приложените документи е видно, че освен техническата охрана с алармена техника, има физическа охрана с 160 охранители.

За частта на физическата охрана не може да се твърди, че важат аргументите за авторско право на интелектуална собственост, както и техническа обвързаност с оборудване, което е собственост на „Кремък” ЕООД. Категорично нарушение на закона е това, че физическата охрана не е изведена като отделна позиция и да бъде възложена по общия ред на конкурентен принцип.

Зад твърдението за промяна на концепцията за охрана чрез създаване на условия за контрол на процесите от страна на EVN и придобиване собствеността на техниката, стои фактът, че за повече от 15 г. в които EVN е платила стотици милиони на „Кремък” ЕООД, австрийската компания не е придобила собствеността на охранителната техника и по този начин е станала зависима от една частна компания и от нейните решения.

Имайки предвид стратегическото значение на услугата, която предлага EVN, това е недопустимо. Недопустимо е и тази безотговорна политика да се поправя с нови закононарушения. Не е законно да възложиш изграждането на техническата система за охрана на същата фирма, която вече е изградила такава и вместо да я продаде на EVN, на нея ще ѝ бъде заплатено не само стойността на техниката, но и монтажните действия, които вече на практика са извършени.

Какво изисква законът?

  1. Да се обяви публична обществена поръчка с три позиции:

– Изграждане на техническа система за охрана

– Избор на изпълнител за обектите с физическа охрана

– Избор на изпълнител за охраната с технически средства, мониторинг и реагиране

  1. Да се обяви втора обществена поръчка на основание Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, от ЗОП, като бъде директно поканено „Кремък” ЕООД да продължи охраната, но само в частта на техническата охрана, където е собственик на техническите средства и софтуера до приключване на изграждането на техническите системи за сигурност по 2 позиция от първата обществена поръчка.

Очаква се институциите, получили сигнала, да проверят всички факти и обстоятелства по този случаи и при установяване на нарушения или престъпления, да бъдат сезирани компетентните органи.

източник: mediamall.info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here