Сряда, 23 Септември 2020

Събота, 18 Януари 2020 13:28

„Напоителни системи“: Има достатъчно вода за новия поливен сезон

Няма основания за притеснения на земеделските производители – водата за напояване няма да поскъпва

 

Водата за напояване се запазва такава, каквато е. Няма да има поскъпване, уверява Снежина Динева – директор на „Напоителни системи“.

„Всички язовири, които доставят вода за питейно-битово водоснабдяване и се стопанисват от „Напоителни системи“, разполагат с 30% и над 30% воден ресурс от общия си обем. Няма констатирани нарушения по техническото състояние на тези водни басейни“, уточни тя.

Снежина Динева е директор на „Напоителни системи” вече трета година. Справка в Търговския регистър показва в този период само положителен финансов резултат, предвид 10-годишния предишен период на загуба.

В момента държавното предприятие има достатъчно резерв за провеждане на напоителен сезон 2020, като по този начин от „Напоителни системи” се стараят да отговорят на двата основни принципа, заложени в европейската Рамкова директива на водите – за ефективно използване на водния ресурс и стабилитет на напоителната система.

Всичко това се случва на фона на продължителната суша, водната криза в Перник и някои пресушени язовири.

Тази година „Напоителни системи“ ще кандидатства по мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която се очаква да бъде отворена в началото на този месец.

Winbet - удвои тръпката от играта! (18+)

Така ще можем да направим дългоочакваната рехабилитация на голяма част от хидромелиоративната структура на главните напоителни канали. Това ще доведе до така нужната потенциална икономия на вода над 50%,  коментира Снежина Динева. Според нея това ще и позволи увеличаване на поливните площи и дори намаляване на цената на водата.

Очакваме да станем бенефициент по европрограмите, за да можем да направим дългоочакваната рехабилитация на по-голямата част от хидромелиоративната инфраструктура на главните и напоителни канали. Това ще ни доведе до икономия на вода над 50%, уверява шефката на „Напоителни системи”.

В тази насока искам да успокоя земеделските производители, че няма да имаме сътресение и не очакваме такова към днешна дата, оптимист е тя. 

По думите на Снежина Динева  всички язовири, които доставят вода за питейно-битово водоснабдяване и се стопанисват от „Напоителни системи“, разполагат с 30% и над 30% воден ресурс от общия си обем.

 

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар