Четвъртък, 02 Април 2020

Четвъртък, 23 Януари 2020 12:45

Кметът на Ботевград възропта срещу съда

В отчаян опит да спаси поста си, кметът на Ботевград Иван Гавалюгов възропта и... срещу българския съд. Въпреки еднозначните юридически аргументи, той ще оспорва действащите закони и компетентността на магистратите.

На 21 януари Административен съд - София-област отмени като незаконосъобразен отказа на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Ботевград да прекрати предсрочно пълномощията на кмета Иван Гавалюгов.

Както вече стана общоизвестно, ботевградският градоначалник беше обвинен в конфликт на интереси през 2015 г. по време на първия му мандат като кмет на Ботевград. Според антикорупционната комисия (КПКОНПИ) след встъпването му в длъжност през 2015 г. той е прехвърлил дяловете си във фирма на жената, с която е живее на семейни начала. Почти веднага след прехвърлянето, вече като кмет, Гавалюгов е издал заповед за спиране на 4 административни производства, с които е трябвало фирмата да премахне изградената от нея въздушна кабелна интернет мрежа. Решението на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси е потвърдено от Върховния административен съд през декември 2019 г.

Winbet - победата е на върха на пръстите! (18+)

На 23 декември антикорупционната комисия поиска от ОИК - Ботевград да прекрати предсрочно пълномощията на Гавалюгов като кмет. Няколко дни по-късно комисията излезе с отказ да стори това, без обаче да публикува протокол от заседанието си. Решението ѝ беше атакувано пред Административния съд от опоненти на Гавалюгов.

На 21 януари т.г. съдът излезе с решение, че отказът на ОИК - Ботевград да прекрати правомощията на кмета Гавалюгов е в нарушение на закона. Съдебният състав беше категоричен, че установеният конфликт на интереси с влязъл в сила акт е неоспоримо основание за освобождаване от длъжност, освен когато в конституцията е предвидено друго. В конституцията обаче друго не е предвидено. В същото време съгл.чл.80 от ЗПКОНПИ, освобождаването се осъществява по реда, определен в съответния закон. Специалният закон е ЗМСМА. В императивната разпоредба на чл.42, ал. 1, т. 11 от същия закон е разписано, че пълномощията на кмет на община се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ. Въпреки еднозначните юридически аргументи обаче, Гавалюгов отново ще оспорва. Този път действащите закони и компетентността на българския съд.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар