Понеделник, 10 Август 2020

Четвъртък, 12 Декември 2019 15:12

ВАС отказа регистрация на еднополов брак

Съгласно българския закон еднаквият пол на лицата, желаещи да сключат брак, е пречка за сключването му

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Административен съд – София-град и окончателно отказа регистрация в ГРАО на брак между две жени, сключен във Великобритания, съобщиха от пресцентъра на съда.

Дело № 4245 от 2018 г. беше образувано по жалба на физическо лице срещу решение № 180/ 08.01.2018 г. по адм. дело № 7538/ 2017 г. на Административен съд - София- град. С обжалвания съдебен акт е била отхвърлена жалбата на физическото лице против отказ на кмета на Столична община, район "Люлин", за актуализиране на семейното й положение в личен картон.

Първоначално кметът на район "Люлин" е отказал актуализиране на семейно положение в личен картон. След това Административния съд отхвърля жалбата срещу този отказ. Сега тричленен състав на ВАС е потвърдил решението на долната инстанция.

Съгласно българския закон еднаквият пол на лицата, желаещи да сключат брак, е пречка за сключване на брак. Както Конституцията на Република България така и Семейният кодекс установяват като задължително условие за сключване на  граждански брак разнополовост на съпрузите. С исканата регистрация ще се признае, че няма пречки за сключване на брак, и същата  ще представлява основание за неговото признаване, което е в противоречие с българското законодателство.

От ВАС допълват, че макар и този брак да е допустим от законите на държавата, в която е сключен, той не поражда правни последици в България, от което следва, че няма как да бъде признат и регистриран.

Според върховните магистрати няма нарушение на разпоредбите от Хартата на основните права на ЕС, тъй като правото на встъпване в брак е гарантирано в съответствие с националните закони, които регулират упражняването на това право. Като цитират Съда на Европейската общност, според който поради невъзможността да бъде постигнато съгласие между държавите членки относно еднополовите бракове, партньорите в тези съюзи не могат да имат правата на семейни членове за целите на свободното движение на работници по смисъла на европейското право.

От ВАС отбелязват, че това дело, както и други две със същия характер, се различават от делото, по което през юли тази година съдът потвърди правото на еднополова двойка да пребивава на територията на България. Решение не касае еднополовите бракове, а се отнася до правото на граждани на ЕС да пребивават законно и продължително в друга страна-член на съюза.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар