Неделя, 05 Юли 2020

Вторник, 02 Юни 2020 12:02

КПКОНПИ анализира 12 закона за корупционен риск

Антикорупционната комисия, оглавявана от Сотир Цацаров, прие Доклад за последващ анализ на въздействието на закони, преминали съгласувателна процедура по Закона за противодействие на корупцията

 

 

Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, КПКОНПИ съгласува всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск и извършва последващ анализ на въздействието на законите. На последващ анализ подлежат преминалите съгласуване законопроекти, за които са били установени индикатори за рискове от корупция и са отправени предложения за елиминирането им, като са влезли в сила и са действали за срок не по-кратък от дванадесет месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва анализа, съобщават от комисията на Цацаров.

С решение на КПКОНПИ, е приет доклад за последваща оценка на въздействието за 2019 г. На такава оценка подлежат 12 законопроекта:

 • Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за развитието на академичния състав;
 • ЗИД на Кодекс за социалното осигуряване;
 • ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 • Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти;
 • ЗИД на Закона за туризма;
 • ЗИД на Закона за селскостопанската академия;
 • ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници;
 • ЗИД на Закона за вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
 • ЗИД на Закона за енергетиката;
 • Проект на Закон за киберсигурност;
 • ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 • ЗИД на Закона за филмовата индустрия.

По посочените 12 законопроекта, в хода на съгласувателния процес, КПКОНПИ е отправила до органи на изпълнителната власт общо 119 предложения, свързани с установени индикатори за корупционен риск. Приети са били 25 предложения.

Докладът за последващ анализ на въздействието на законодателните актове за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на КПКОНПИ, като в приложение към настоящото прессъобщение, като прикачен файл, е резюме на този доклад. За целите на анализа, по всеки от законите са идентифицирани заинтересованите страни /вносителят, държавни органи и други организации и лица, които прилагат закона и за които той създава права и задължения/, към които са отправени покани за становище и оценка на въздействието. Изводите в доклада са формирани и въз основа на постъпилите 64 становища.

Докладът е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и на Правната комисия в Народното събрание.

Свързани статии (по етикет)

 • Вторник, 02 Юни 2020 12:02
  Сотир Цацаров: По делото “Прокопиев” беше прекрачена границата

  "Правовата държава е така устроена, че нито президентът да може да каже, че няма доверие в прокуратурата, нито прокуратурата да може да каже, че няма доверие в президента. Това са институции, трябва да съществува необходимият баланс. Този баланс не означава затваряне на очи“

 • Вторник, 02 Юни 2020 12:02
  Комисията на Цацаров прибира близо 140 млн. лв. от Стайкови

  На днешното редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 139 577 143.18 лв.

 • Вторник, 02 Юни 2020 12:02
  Цацаров за Прокопиев: Войната не е приключила

  Председателят на КПКОНПИ коментира и запорите върху имущество на бизнесмени като Миню Стайков, Баневи и Арабаджиеви

Оставете коментар