Петък, 18 Септември 2020

Сряда, 19 Декември 2018 11:07

Собственикът на „Панда ИП“ пред BIG5: Създават се предпоставки за нерегламентирани взаимоотношения с доставчиците на храна за армията

Съдебните решения са формалната причина да не се провеждат обществени поръчки за доставка на храна в МО, казва в интервю за BIG5 Ивайло Пандов -  собственикът на една от фирмите, чиито договор с Министерството на отбраната не се изпълнява, въпреки решение на ВАС

 

 

Ивайло Пандов е собственик на „Панда И.П.” ЕООД – една от фирмите, които са имали договор да снабдяват армията с хранителни продукти. Неговото дружество е сред обжалвалите процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка, а името му беше забъркано в разкритието, че три години храната за Българската армия се доставя без обществени поръчки. Ивайло Пандов представя в интервю за BIG5 своята гледна точка към проблема.

– Каква е причината, според Вас, три години Българската армия да бъде без изпълнител на обществената поръчка за доставка на храна, след като твърдите, че причината не е във Вашите обжалвания пред Съда?

– Причината армията да е без храна три години се състои в това правилата за избора на доставчици на хранителни продукти да се извърши без процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и доставчиците да бъдат определяни от субективното мнение на съответното материално отговорно лице. Съдебните решения са формалната  причина да не се провеждат поръчки, а реалното следствие е създаване на предпоставки за нерегламентирани взаимоотношения с доставчиците.

– В една своя позиция говорите за участие на фирми в конкурсите на Министерството на отбраната с фалшиви документи. От кога датира тази практика?

– Периодът, в който се установи представяне на нелегитимни документи от участници, бе процедурата, започнала 2010 г. и приключила с избор на изпълнител през 2012 г. През 2012 г. две фирми подписахме договор след съответните съдебни решения. През 2010 г. си позволих да предложа на тогавашния министър на отбраната Аню Ангелов, че единственият начин да се спре с корупционните практики в комисиите по избор на изпълнител по тези поръчки е да се привлекат външни експерти - от БАБХ, НАП и Българска служба по акредитация. Така ще може да се избегнат фалшификациите със предоставяне на неверни годишни отчети с цел доказване на необходимия оборот, представяне на фалшиви или непълни удостоверения за регистрация на обекти за търговия с храни, представяне на фалшиви сертификати или неправомерно издадени такива по ISO 9001 и ISO 22000. Тези мои препоръки бяха приети, но не бяха изпълнени. Това доведе до класиране на фирми с фалшиви документи, което аз обжалвах. През 2012 г., след решение на ВАС, подписах договор за три години с Министерството на отбраната и малко след това започнаха опити за неговото прекратяване чрез необосновани рекламации.

– Какви нарушения на договора Ви с Министерството има спрямо Вас?

При изпълнение на договора на "Панда И.П." с Министерство на отбраната за периода 2012- 2015 г. имаше многократни опити за неговото прекратяване чрез предявяване на рекламации по доставените хранителни продукти. От 16 сигнала за некачествени или несъответстващи продукти 15 от тях бяха оспорени от нас и след провеждане на арбитражни изпитвания от акредитирана лаборатория бе доказано, че претенциите са неоснователни. Само една рекламация,  свързана с некоректно етикетиране на оцет бе основателна и стоката бе върната и впоследствие заменена преди да бъде консумирана от  крайните потребители. За периода 2012-2015 г. сме извършили над 3000 изпитвания на хранителни продукти, които ни помогнаха договорът ни да оцелее.

– Излезе информация, че е поръчано сухо мляко с конкретни изисквания за масленост и опаковка, на които отговарят само бебешките млека. Да разбираме ли, че на Българската армия е доставяно бебешко адаптирано мляко?

– Темата за сухо мляко беше повод за необоснована рекламация, след като писмено уведомихме възложителя, че частично обезмаслено мляко не може да бъде опаковано по начин, който е заложен в спецификацията им. Съответно предложихме или да си сменят спецификацията относно опаковката, или да заменят продукта с пълномаслено мляко. Възложителят прие нашите аргументи относно опаковката и тази тема бе приключена.

– Има решение на Висшия административен съд обжалваната от Вас поръчка да продължи да се изпълнява, а МО я прекратява, "за да не приберат едни търгаши 31 млн. лева" по думите на министър Красимир Каракачанов. Вие ли сте тези търгаши, заедно с другите две фирми - „ИйтУел“ и „Чех груп“, и как ще коментирате подобно изказване?

– Общо осем фирми са допуснати до процедурата преди нейното прекратяване. Фокусът е насочен само към тези три компании, заради това, че са обжалвали решението за прекратяване и са спечелили делото пред КЗК. Ако процедурата беше довършена, изборът щеше да бъде извършен между осем компании, допуснати до съответния етап на оценка. Така, че „търгашите” са повече. От подобни изказвания на никого не му става приятно, но ние разбираме реакцията на министъра на отбраната, който е в пълното си право да защити институцията, която ръководи.

– С неспазването на разпорежданията на ВАС какви законови норми нарушава Министерството на отбраната? Какви са следващите Ви стъпки от правна гледна точка, за да отстоявате правата си и престижа си?

– Според юристите, с които се консултирахме, съдебните решения на ВАС са задължителни за изпълнение. Още повече, че в тях изрично е записано, че не подлежат на обжалване. При така създалата се ситуация, ние виждаме, че Министерството има друга визия, различна от нашата, относно доставката на храни и ние не смятаме, че компанията ни трябва да е пречка за реализирането на тази визия. В заключение ще кажа, че не желая да рискувам доброто име на компанията си и да съм причина да се дискредитира труда на хората, участвали в доставките на храни за Министерство на отбраната, както и да се омаловажат разработените и внедрени нововъведения от тях.

Мира Василева, BIG5

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар