Петък, 29 Май 2020

Четвъртък, 02 Април 2020 13:47

90% от българите се безпокоят от въздействието на COVID-19 върху икономиката

Близо 60% от хората одобряват мерките на правителството за справяне с кризата, а 86% са на мнение, че предстои тежка финансово-икономическа криза, сочи проучване на "Маркет Линкс"

 

Почти месец след началото на епидемията в страната, фокусът на общественото внимание се пренасочва от непосредствените мерки за ограничаване на разпространението и предпазване от заразата, към икономическите последствия.

88% от гражданите са притеснени от възможността техни близки да бъдат заразени и това е най-високият дял о няколкото от тестваните в проучването непосредствени заплахи за здравето. Незначително по-голям, но все пак над 90% са тези, които вече отдават по-голяма тежест на икономическите последици от епидемията и мерките, които се прилагат за контролирането ѝ, сочи изследването на "Маркет линкс".

Почти толкова българи (86%) се съгласяват с твърдението, че предстои финансово–икономическа криза и това е първи ясен индикатор за очаквано покачване на социалното напрежение, но също така и за значителна промяна в потребителското поведение на българите. Разбира се, кризата има своите конкретни измерения и може би най-важното от тях е заетостта. На фона на изнесените данни за скок в подадените искания за помощи за безработица, над половината от работещите в момента се страхуват от загуба на работата си.

Вторият най-значим ефект и провокиращ основателни притеснения са доходите на гражданите. Отново, значително мнозинство от тях (80%) споделят страховете си относно бъдещото финансово състояние на домакинството, а малко под половината работещи очакват възнагражденията за труда им да бъдат намалени до края на годината.

В ситуация, в която България не е изолиран случай и усилията за противодействие на идващата криза както от страна на ЕС, така и на отделни държави са видими ,българското общество следи с интерес мерките, които предприема и предстои да предприеме правителството. Затова 55% от гражданите одобряват обявения пакет от 4.5 млрд. лв.

Добрата макроикономическа рамка на страната ни през последните години и формираните бюджетни излишъци дават основание на 23% от българите да смятат, че е налице достатъчен финансов резерв, с помощта на който да бъдат посрещнати предизвикателствата на икономическата криза. Този умерен оптимизъм дава основание да се заключи, че в обществото може да бъде формиран консенсус за увеличаване на държавния дълг, но въпреки напрегнатата ситуация и множеството страхове, гражданската чувствителност към начините на изразходване на публични средства ще стане още по-висока. Това е риск, но едновременно с това и шанс пред това управление да възстанови доверието на гражданите чрез подходяща комуникация и повече прозрачност.

 www.marketlinks.bg

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар