Понеделник, 10 Август 2020

Четвъртък, 18 Юли 2019 14:13

Финансовото министерство имало резерви по проекта на рамково споразумение за F-16 (документи)

Въпреки смело актуализирания бюджет и заявки пред медиите, че може да платим без проблем и накуп изтребителите, Министерството на финансите е с резерви по сделката, става ясно от писмо на Владислав Горанов до министерствата на отбраната, икономиката и външните работи, с което BIG5 разполага

 

От писмо на Министерството на финансите, подписано от министър Владислав Горанов на 28 юни т.г. и изпратено до Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и Министерството на външните работи става ясно, че финансист №1 изразява резерви по проекта на рамково споразумение за закупуване на новите F-16.

Редакцията на BIG5.bg публикува пълния текст на писмото:

„Във връзка с изпратените ни материали по дневния ред за заседанието на междуведомствения екип по придобиване на нов тип боен самолет на 5 юли 2019 г. в частта индустриално сътрудничество, Министерството на финансите изразява следното становище:

В хода на преговорите се изясни, че съгласно американското законодателство, разходите за индустриално сътрудничество се заплащат от страната, която е отправила искане за него, и се включват в стойността на LOA. Уредбата на американското правителство в тази част е достъпна на интернет страницата на Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността в интернет.

Предвиждането на индустриално сътрудничество допълнително оскъпява сделката и повишава цената. Това е видно и от т.2.1. от изпратения ни проект на рамково споразумение.

С бюджетни средства ще се направи инвестиция в предприятия от българската индустрия за поддръжка на самолетите и в последствие ВВС следва отново с бюджетни средства да заплащат предоставянето на услуги от страна на търговското дружество.

На практика, освен ВВС, няма да има друг субект, на който да се предоставят услугите по проекти от 1 до 4 включително.

Липсва информация от страна на Министерството на икономиката за интерес от други сектори на икономиката или от други контрагенти, освен ВВС, които да бъдат потребители на тези услуги.

Обръщаме внимание, че с т.9 от проекта на рамковото споразумение се поема ангажимент всички данъци, мита и др. които ще възникнат в хода на изпълнението на тези проекти, да бъдат за сметка на бюджета на Министерството на икономиката, което означава, че Министерството на икономиката следва да си приоритизира провежданите политики, така че в рамките на тазгодишните си разходни тавани да осигури средства за ангажиментите, които поема.

Липсва анализ разходи – ползи, от който да е видно, че от изразходваните бюджетни ресурси за инвестиции в българската индустрия ще се осигури възвръщаемост на инвестицията, както и за цялата ефективност и ефикасност на проектите.

Този въпрос бе поставян няколко пъти от страна на Министерството на финансите, в т.ч. е поставен в доклада на министъра на отбраната до министър-председателя по повод проведените преговори във Вашингтон през месец май 2019 г. От тогава до настоящия момент не са представени никакви анализи и обосновки.

Winbet - победата е емоция! (18+)

Във връзка с гореизложеното, Министерството на финансите изразява резерви по проекта на рамково споразумение.“

Припомняме, че министър Горанов на 15 юли заяви, че България има готовност да плати наведнъж сумата по сделката за изтребителите F-16 и подчерта, че фискалният резерв е в достатъчно добри равнища и страната ни ще може да си позволи да плати сделката накуп.

„Сумата, която трябва да платим по договора за закупуването на новото въоръжение за българската армия, е значителна. Плащането, което трябва да се осъществи накуп, съгласно разговорите ни с американската страна, е за около 1,2 милиарда долара, които в целия си обем не са разчетени в Закона за държавния бюджет. В този смисъл планираме в понеделник на извънредно заседание да разгледаме вече сключените договори между българската и американската страна, като ги предложим на Народното събрание за ратификация. Успоредно с това планираме да предложим актуализация на Закона за държавния бюджет, за да увеличим разходната част и да осигурим необходимото финансиране за този проект“, обясни тогава министърът на финансите.

В същия ден правителството одобри актуализация на бюджета заради сделката, като в същото време замрази проектите за нови кораби и бронирани машини. Това е втора актуализация на бюджета през годината, която трябва да осигури допълнителен ресурс за закупуването на военната техника, като по-късно през месеца ще бъде поет още дълг от вътрешния пазар. Очакваната сума на новите задължения е 200 млн. лева.

Заради сделката в края на юни беше емитиран и вътрешен дълг от 300 милиона лева.

Въпреки резервите, изразени в цитираното по-горе писмо, и Горанов, и Борисов представиха в началото на седмицата сделката като напълно безпроблемна, а от разпространената в понеделник информация става ясно, че „съществен момент във финансовия модел на тези договори е начинът на плащане, който предвижда определената цена (стойност - estimated cost) да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство“, което също противоречи с цитираното по-горе писмо на финансовия министър до министерствата, ангажирани по сделката.

В информация до медиите бе уточнено, че депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава.

На фона на скандала с изтичането на данни от сайта на Министерството на финансите и НАП, условията за сключване на сделката за бойни самолети видимо заглъхна, но остават без отговори въпросите: Още колко подводни камъни ще се появяват по сделката? Още колко ще трябва да доплащаме? Как ще погледнат от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността в интернет на договора с нас във време на НАПлийкс? И още колко време финансовият министър Владислав Горанов ще се прави, че всичко е наред?

BIG5

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар