Министърът на културата със 7 съветници, 6 от които на граждански договори с баснословни заплати

BIG5ПРОФИЛМинистърът на културата със 7 съветници, 6 от които на граждански договори...
Само за три месеца Министерството е платило 56 400 лева за дейности, които покриват тези на щатните служители на ведомството

 

На редакционната поща на BIG5 се получи сигнал с информация от Министерството на културата, придобита по Закона за достъп до обществена информация, относно броя на съветниците на министър Атанас Атанасов, издигнат от „Продължаваме промяната“. Повод за запитването е не само станалото хит в социалните мрежи видео от рождения ден на министър Наско, но и видимата липса на ефективно управление в областта на културата.

От получената информация по ЗДОИ (виж факсимиле по-долу) става ясно, че младият министър, избран, защото бил много идеен и ентусиазиран, си е позволил да си назначи 6 съветници на граждански договор и 1 на трудов договор. Това става на фона на тежката финансова и икономическа криза в държавата, когато актьори, художници, музиканти и други творци търсят начини за оцеляването си.

Например, на скромните 7 500 лева за три месеца е оценено предоставянето на „консултации и становища, спрямо поставените от ръководството на министерството задачи, в областта на недвижимото културно наследство, преглед и анализ на дейността на министерство на културата, свързана с недвижимите културни ценности, предложения за законодателни изменения в областта на недвижимите културни ценности, както и по подобряване ефективността на работните процеси в сферата на министерството на културата и второстепенните му разпоредители с бюджетни средства“ (по договор РД11-01-72/ 16.05.2022 г.).

По друг граждански договор (РД11-01-70/19.04.2022 г.), срещу 13 200 лв. се предоставят „консултации и становища, спрямо поставените от ръководството на министерството задачи в областта на медийни политики, управление на проекти, организиране на конференции в областта на медийните политики“.

Друг „помощник“ на младия министър на културата пък има задачата срещу 7 500 лв. да „подпомага дейността на Министерство на културата в областта на връзките с обществеността, като технически сътрудник“, въпреки, че ведомството си има щатни специалисти в Пресцентъра. Видимо от описаните дейности на наетия по граждански договор сътрудник, те обаче явно са ненужни или неспособни, тъй като в задълженията му по договор (РД11-01-69/18.04.2022 г.) четем:

„- съдействие при организиране на срещи по специфични възникнали казуси, получили обществено внимание в медиите – водене на кореспонденция по телефон и елeктронна поща;

– комуникация по възложени задачи от министъра със служители на Министерство на културата и/или с външни лица;

– съдействие при организиране на събития под егидата на Министерството – логистично подпомагане на церемонии по връчване на отличия, конференции, кръгли маси;

– текущо наблюдение на дигитални социални апликации на Министерството и своевременно докладване при възникване на проблеми с тях“.

Интересен е и друг граждански договор на стойност 12 000 лева (РД11-01-68/01.04.2022 г.) за „помагач“ в областта на сценичното изкуство. По договор той трябва „да предоставя консултации по общонационални концепции и проблеми в областта на сценичните изкуства, да подпомага изготвянето на политики, насоки и стратегии в областта на сценичните изкуства, както и разработки по тяхното прилагане, както и да участва в работни срещи на министъра на културата с дейци и специалисти в областта на сценичните изкуства“.

Пети съветник пък срещу 9 000 лева ( по договор РД11-01-60/31.03.2022 г.) „предоставя консултации, спрямо поставените от ръководството на министерството задачи, в областта на културните политики в страната; участва в работни групи за изготвяне на концепции за прилагането им; участва в срещи с представители на различни политически парламентарно представени формации, като съдейства за съгласуване на провежданите от министерството политики.“

Шестият съветник на Наско има задачата срещу скромните 7 500 лв. да „подпомага дейността на министъра на културата чрез осигуряване на необходимата експертиза посредством:

  1. предоставяне на консултации и съвети относно повдигнати въпроси, изказани мнения и поставени проблеми от съсловните и творчески организации и съюзи, както и от изявени дейци и артисти в сферата на културата, мониторинг на нагласите и очакванията в обществото и сред професионалната общност.
  2. изготвяне на предложения за действие от страна на Министерство на културата, които да отразяват обществения интерес.
  3. участия в срещи на министъра на културата, както и в работни групи във връзка с изпълнение на горепосочените задължения.“

След всичко описано, логично възниква въпросът за какво са му на Министерството на културата щатни държавни служители, след като т.нар. съветници на министъра препокриват техни функции и дейности?! При това на цената на 56 400 лева за тримесечие? Толкова ли е натоварена и активна дейността в областта на културата? Ако е така, защо творците не са го разбрали? Нито публиката, която се интересува от изкуство.

Пардон! Имаше един проект, който събра цялото обществено внимание: на „транссексуални българки“, който оскверниха платната на Владимир Димитров – Майстора. И то по повод неговата 140-годишнина! Финансиран от Министерството на културата в размер на 10 000 лева, отпуснати чрез „Национален фонд култура“.

Ако за такива проекти държавата плаща чрез данъците ни на седем съветници на министър Наско, то по-добре той да си ходи и да продължи с читалищната дейност в родното си село.

Граждански договори 2022 2  (Информация относно броя на съветниците на министъра на културата Атанас Атанасов вижте на в таблицата на редове 9, 11, 12, 13, 21 и 56. Възнагражденията са общо на човек за 3 месеца на всеки ред.“

Няма налично описание.

Няма налично описание.

 

BIG5

[td_block_social_counter]

Последни новини