Детска градина с модерен и интерактивен подход в обучението на деца в предучилищна възраст

0
12

 

Иновативни образователни методи в процеса на обучение на деца в предучилищна възраст прилагат в ДГ № 167 „Малкият принц“.

Детската градина за първи път работи по Проект ЕРАЗЪМ +, на тема „Иновативни обучителни методи за учители в предучилищно образование“ в който се внедряват съвременни и интерактивни подходи към ранното детско развитие.

Директорът на ДГ № 167 „Малкият принц“ заедно с педагози взеха участие в три образователни мобилности, с които се подобрява качеството на образованието и грижите в предучилищна възраст, чрез модернизиране на учебните материали и методики.

Първият модул, през който преминаха педагозите е прилагането на драматични техники в образователния процес. Той включва развиване на себеизразяване, комуникационни и социални умения за всички ученици“. Курсът предложи нов подход към образованието, вдъхващ живот на ученето и е по-практичен, холистичен, креативен, изразителен и приятен, както за учителите, така и за децата в детската градина. При този метод се използва драмата като учебен инструмент за развиване на социалните и комуникационни умения на децата. Децата участват активно според собствените си способности, импровизирайки чрез театрални упражнения и игри, разказват истории, използвайки телесни техники по забавен и в същото време креативен начин. Обучението допринася за  придобиване на нови знания, за повишаване на увереността, себеизразяването и духа на  сътрудничество не само в класната стая, но и за управление на конфликти и за укрепване на връзката – УЧИТЕЛ – ДЕТЕ.

Във втория модул педагозите прилагат подхода на „учене чрез правене“. Той включва игри и дейности за цялостно развитие на детето. Курсът е организиран от „Europass Teacher Academi“. Акцентите в него са върху значението на движнеието в класната стая. Връзката между движението и ученето.  По време на обучението бе разгледана  важността на холистичното образование в детска възраст. Курсът предостави ефективни инструменти, стратегии, упражнения за задържане вниманието на децата. Чрез практически дейности като дишане, йога и др., педагозите овладяха ефективни методи и умения за поддържане на благоприятен климат в учебна среда.

Третият модул се проведе в град Хелзинки, Финландия и бе организиран от „English Matters“. В рамките на обучението педагозите се запознаха със спецификите на финландската образователна система. Те посетиха училища и детски градини в и около Хелзинки и изследваха приликите и разликите между образованието във Финландия и България. По време на престоя им там учителите споделиха идеи и гледни точки със свои колеги и директори от 10 различни европейски държави и създадоха контакти за бъдещо взаимодействие.

Образователният проект се осъществи в периода 01.06.2023 – 31.05.2024 г.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here